LAZĂR LĂDARIU - UN PROFESIONIST DESĂVÂRȘIT. DOI ANI DE LA TRECEREA SA ÎN ETERNITATE

Distribuie pe:

Cu sufletele greu încercate, omagiem pe unul dintre cei mai mari poeți români contemporani și în același timp unul dintre marii oameni de cultură și de vibrantă trăire românească din spațiul românesc, în special transilvănean, LAZĂR LĂDARIU, cu prilejul împlinirii a doi ani de la trecerea sa în eternitate. Folosind acest prilej îndurerat, îi aducem prinosul nostru de cinstire și de prețuire, împreună cu simțămintele noastre

de nețărmurită dragoste, mulțumind totodată Părintelui ceresc - care toate le orânduiește spre bine și poartă de grijă tuturor - că l-a învrednicit să ajungă până la 79 de ani, din care mai mult de o jumătate de veac a închinat-o slujirii devotate neamului românesc și credinței noastre strămoșești. La acest ceas comemorativ, când se împlinesc doi ani de când ne-a părăsit, se cuvine să aducem un mare elogiu și cuvânt de apreciere pentru pilduitoarele înfăptuiri ale distinsului cărturar ardelean Lazăr Lădariu, potrivit îndemnului Sfântului Apostol Pavel, care zice: “Să aveți luare aminte pentru cei ce se ostenesc între voi, pentru cei ce vă cârmuiesc întru Domnul și bine vă sfătuiesc, și pentru munca lor să-i socotiți vrednici de prisoselnică dragoste” (I Tes. 5,12-13).

În urmă cu câțiva ani (în anul 2013), în cadrul unei activități a Despărțământului Central Județean Mureș al Astrei, desfășurată în sala festivă a Colegiului Național “Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureș, manifestare la care cunoscutul cărturar Lazăr Lădariu a fost ales din nou în funcția de președinte a Astrei mureșene, subsemnatul am făcut o propunere, ca atunci când Lazăr Lădariu va împlini frumoasa și respectabila vârstă de 75 de ani, să-i aducem un prinos de recunoștință prin apariția unui volum pe care să îl dedicăm în întregime. După aceea, în discuțiile personale pe care le-am avut cu domnia sa, acesta cu modestia care îi este recunoscută, spunea că nu dorește onoruri, laude și alte asemenea lucruri. Însă, cu perseverență, am insistat pe această idee, afirmând că omul atât de implicat în viața cetății, Lazăr Lădariu, merită cu prisosință ca să i se dedice un volum la ceas aniversar, la împlinirea a 75 de ani de viață. După ce l-am convins pe domnia sa de necesitatea apariției acestei cărți, am făcut publică ideea editării unui volum dedicat distinsului nostru cărturar și prieten, Lazăr Lădariu.

Această idee a demarat în forță în iulie 2013, când ne-am hotărât să redactăm o adresă pe care să o trimitem tuturor celor care vor dori să-și aducă contribuția la realizarea acestui autentic act de cultură destinat să reprezinte încă o recunoaștere publică a meritelor publicistului, poetului, reprezentantului societății civile, liderului de opinie și omului politic Lazăr Lădariu. De comun acord, am convenit ca întreaga acțiune să se desfășoare sub egida Astrei.

În acest moment a sosit o propunere extrem de interesantă din partea Centrului European de Studii Covasna-Harghita, respectiv din partea editurii Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe, ca acest volum să apară în colecția “Profesioniștii noștri”, din cadrul acestei edituri, în parteneriat cu Despărțământul Central Județean Mureș al Astrei, propunere însușită și de cel căruia îi era dedicat volumul omagial.

Concret, din partea Centrului European de Studii Covasna-Harghita, propunerea a venit de la I.P.S. Ioan Selejan, Arhi episcopul Covasnei și Harghitei de atunci (actualul Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului), sub înaltul patronaj al căruia se derula la vremea respectivă întreaga colecție Profesioniștii Noștri, și de la distinsul nostru prieten, cărturar și “apostol” al neamului românesc, dr. Ioan Lăcătușu.

Și iată, Dumnezeu a rânduit ca volumul 12 din această frumoasă colecție să fie dedicată domnului Lazăr Lădariu. Am marea bucurie și satisfacție de a fi fost “nașul” acestei cărți, pe care am “botezat-o” cu titlul: Lazăr Lădariu la 75 de ani. Cărturar și Patriot Român. Această carte memorabilă a apărut în 2015 și a fost lansată la Târgu- Mureș, în cadrul unui eveniment cultural de excepție, chiar în ziua de 25 martie, când Lazăr Lădariu împlinea 75 de ani de viață. Titlul cărții cuprinde cuvinte mari, cuvinte frumoase, care întruchipează pe deplin întreaga viață, activitate și operă a distinsului și iubitului nostru prieten și colaborator, Lazăr Lădariu, pe care îl numesc părintele culturii mureșene.

Structural, volumul dedicat domnului Lazăr Lădariu păstrează forma celor de dinainte. Volumul se deschide cu un mesaj de suflet și de simțire românească, respectiv un cuvânt de binecuvântare din partea Î.P.S. Ioan, Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei de atunci. Urmează apoi mesajul dedicat domnului Lazăr Lădariu de către domnul Ciprian Dobre, președintele Consiliului Județean Mureș din acea vreme, apoi mesajul domnului doctor Dorin Florea, primarul municipiului Târgu-Mureș de atunci, de asemenea dedicat domnului Lazăr Lădariu, apoi este prefața cărții semnată de cei doi îngrijitori ai volumului, Florin Bengean și Ioan Lăcătușu, după care lucrarea își urmează cursul ei, fiind împărțită în patru mari capitole.

Primul capitol este dedicat mesajelor și cuvintelor de suflet, pe care colaboratorii acestui volum le-au adresat distinsului cărturar mureșean Lazăr Lădariu, cu ocazia împlinirii respectabilei vârste de 75 de ani, mesaje cuprinse în volum, în ordinea alfabetică a autorilor. Mărturisesc că am fost primul om care am citit aceste mesaje venite de pretutindeni, și am constatat încă o dată, dacă mai era cazul, că domnul Lazăr Lădariu era (tot așa e și azi) în primul rând extrem de iubit și în același timp apreciat, respectat și chiar venerat de către toți cei care i-au trimis gânduri de suflet cu ocazia acestui măreț ceas aniversar.

Capitolul al doilea este intitulat: Lazăr Lădariu Scriitorul și Opera, și conține în prima sa parte biografia cărturarului Lazăr Lădariu, precum și bibliografia domniei sale, numeroasele premii și distincții pe care le-a primit de-a lungul timpului. Menționăm faptul că este vorba de o bibliografie selectivă, întrucât este practic aproape imposibil de inventariat întreaga operă a publicistului și scriitorului Lazăr Lădariu, operă de dimensiuni impresionante și de mare valoare pentru cultura română. Tot în cadrul acestui capitol sunt redate referințe critice la adresa operei domnului Lazăr Lădariu, apoi sunt cuprinse mai multe cronici literare, unde distinși oameni de cultură analizează și elogiază, prin minunate cuvinte apreciative, opera cărturarului Lazăr Lădariu.

Întrucât volumul la care ne referim este unul omagial-științific, capitolul al treilea este dedicat unor studii cu caracter științific, purtând semnătura unor distinși oameni de cultură: filologi, istorici, cercetători, arhiviști, muzeografi, preoți, profesori, sociologi, publiciști, studii cu caracter interdisciplinar, care, prin tematica lor, acoperă domeniile de interes care l-au preocupat pe omul de cultură Lazăr Lădariu în decursul îndelungatei și prolificei sale activități cărturărești.

Capitolul al patrulea este cel mai emoționant. Este intitulat foarte sugestiv: Arhiva sentimentală, aici este locul emoțiilor, amintirilor, nostalgiilor, toate acestea concretizate în volum prin numeroasele ilustrații inserate aici. Și în acest caz, menționăm că am făcut o amplă selecție, prin introducerea în acest volum doar a fotografiilor care redau cronologic cele mai importante momente din viața și activitatea lui Lazăr Lădariu pusă în slujba adevărului, a binelui public și a promovării interesului național. De asemenea, tot aici sunt cuprinse o parte din coperțile scanate ale cărților domnului Lazăr Lădariu, precum și o selecție din autografele pe care domnia sa le-a primit de-a lungul timpului pe cărțile unor iluștrii intelectuali români. Volumul cuprinde în partea sa de final și o listă a tuturor autorilor, colaboratori ai acestui volum, un rezumat în limba engleză și o listă a volumelor apărute până în acel moment în colecția Profesioniștii Noștri.

Mulțumim încă o dată tuturor celor peste 100 de colaboratori ai acestui volum, mai precis 108, distinși oameni de cultură, din întreg spațiul românesc: profesori universitari, istorici, arhiviști, cercetători, preoți, filologi, sociologi, primari, foști și actuali parlamentari, ziariști ș.a. care au răspuns invitației noastre pentru ca împreună să conturăm portretul de profesionist al cărturarului și patriotului Lazăr Lădariu. Printre cei care au adus cuvinte de apreciere la adresa domniei sale și au contribuit cu studii, în paginile volumului, se numără importante personalități din județul Mureș: Târgu-Mureș, Reghin, Luduș, Sighișoara, Târnăveni, Sărmaș, Deda, precum și din alte părți ale țării: București, Ploiești, Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe, Oradea, Baia Mare, Toplița, Miercurea Ciuc, Sibiu ș.a. Reiese clar de aici faptul că domnul Lazăr Lădariu este o personalitate de nivel național.

În volum sunt cuprinse cuvinte memorabile adresate unui “om între oameni”, care vorbesc convingător despre popularitatea de care s-a bucurat distinsul nostru prieten Lazăr Lădariu, din partea tuturor celor care l-au cunoscut. Omul Lazăr Lădariu a impresionat prin omenia sa, prin trăsături precum statornicie, consecvență, echilibru, solidaritate, generozitate, sinceritate, franchețe ș.a.

De asemenea, domnia sa s-a remarcat prin opera literară, atât de sugestiv și convingător prezentată în paginile acestui volum omagial. Poezia sa, alături de cea a lui Grigore Vieru și Adrian Păunescu, face parte dintr-un capitol distinct al literaturii românești contemporane. Domnul Lazăr Lădariu se impune a fi un creator de literatură română, prin opera sa face parte din acea mare galerie de cărturari care fac mereu nenumărate și însemnate daruri limbii române literare.

De-a lungul vieții sale, Lazăr Lădariu a slujit cu mult sârg neamul românesc și credința strămoșească. Atât în calitate de poet, scriitor, ziarist, publicist, cât și de parlamentar, consilier județean, lider al societății civile, domnia sa s-a dovedit a fi un bun român, un apărător al valorilor naționale și a celor religios-morale și spirituale ale credinței strămoșești.

Luptător pe baricada adevărului, pentru cauza apărării verticalității și demnității  naționale, Lazăr Lădariu manifestă un adevărat cult pentru marile personalități ale neamului românesc. Peste ani, despre profesionalismul și dăruirea cărturarului și patriotului Lazăr Lădariu vor vorbi faptele sale ziditoare, puse în slujba binelui public și al dăinuirii românești pe pământul sfânt al Transilvaniei.

Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a dat putere să ducem la bun sfârșit acest gând, acest vis, de a-l omagia pe cărturarul Lazăr Lădariu prin acest volum colectiv în acel an 2015. Mulțumesc sincer, și acum, după câțiva ani, tuturor celor care au pus umărul la apariția acestui volum. Totodată, aduc cuvânt de mulțumire din inimă, încă o dată, tuturor celor care au răspuns invitației noastre de a colabora la reușita acestui proiect de mare anvergură.

Volumul acesta rămâne o amintire frumoasă. Din păcate, Lazăr Lădariu este tot o amintire, însă una care nu se va uita niciodată. Avem cu toții datoria de onoare și obligația morală de a nu-l uita pe Lazăr Lădariu, de a-l iubi în continuare la fel de mult, așa precum și el ne-a iubit pe noi.

Cu siguranță, este foarte greu să vorbești de Lazăr Lădariu la trecut. Este un exercițiu aproape imposibil. Este un lucru greu, mai ales atunci când simți că ai pierdut pe cineva atât de drag sufletului tău, dar totodată și pe un mare om, dar în același timp și un cărturar al neamului românesc și iubitor de popor, de credință și tot ce înseamnă element românesc. Referindu-ne la Lazăr Lădariu, ne referim la unul dintre cei mai mari poeți români contemporani și, în același timp, unul dintre marii oameni de cultură și de vibrantă trăire românească din spațiul românesc, în special transilvănean.

Domnul Lazăr Lădariu a trăit frumos, a ajuns până la o vârstă de maturitate și înțelepciune, împodobită cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora a putut privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care a trudit cu maximă osârdie în ogorul culturii române. Cu siguranță, domnul Lazăr Lădariu se înscrie, fără îndoială și pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc, pentru profundul profesionalism al domniei sale, precum și pentru seriozitatea pe care a arătat-o în tot ceea ce a întreprins dânsul. Numele lui va rămâne legat de marile realizări ale domniei sale pe tărâm cultural, realizări care sunt multe și importante.

Rămân doar amintirile, care însă nu se vor uita niciodată. Lazăr Lădariu va fi prezent veșnic în mintea mea, în inima mea, în gândul și sufletul meu. Îl rog pe bunul și atotputernicul Dumnezeu să-i poarte de grijă în Împărăția Sa cea veșnică și Cerească, să-i facă parte de un locaș fericit, să-i dăruiască odihnă sfântă printre îngeri și să-l poarte întru bucuria luminii sfinte cerești. Somn lin, maestre. Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți facă parte de fericire veșnică în Împărăția Sa cea Cerească.

 

Lasă un comentariu