A fost finalizată recepția exponatului ”Resturi scheletice de rinocer lânos” în cadrul proiectului Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș

Distribuie pe:

Județul Mureș este Beneficiar al proiectului „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș”, proiectul fiind finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), iar Organismul Intermediar fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

În cadrul activităților de dotare cu noi exponate a Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș, a fost achiziționat și livrat exponatul ”Schelet compozit montat de rinocer lânos din specia Coelodonta antiquitatis”. Locația descoperirii scheletului este Râul Irtîș, Regiunea Tiumen, Vestul Siberiei – Rusia. Conform expertizelor tehnice de specialitate vârsta acestuia este estimată la 50.000 de ani.

În data de 29 ianuarie 2021 a fost finalizată recepția cantitativă și calitativă a  Scheletului de rinocer lânos,  urmând ca după finalizarea proiectului, acesta să facă parte din expoziția de bază a  Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș.

Valoarea totală a proiectului este de 11.273.740,86 lei, din care 9.201.073,17 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul a început în data de 29.05.2017, data finalizării acestuia fiind 27.03.2022, cod SMIS 116375.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea importanței turismului, reabilitarea monumentelor istorice fiind elemente care potențează acest factor și sprijină dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru dezvoltarea durabilă a județului.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea monumentului istoric în care își desfășoară activitatea Muzeul de Științele Naturii, valorificarea durabilă a acestuia prin promovarea potențialului turistic și educativ și implicit creșterea numărului de vizitatori cu 6%. 

Date de contact beneficiar:  Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr.1, Tel.: 0265-263211, fax: 0265-268718, email: cjmures@cjmures.ro

p. PREŞEDINTE

Szász Zoltán Tibor

ADMINISTRATOR PUBLIC

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro     I     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lasă un comentariu