MAMĂ ÎNSEAMNĂ, DEOPOTRIVĂ, PĂMÂNTUL, CERUL ȘI ACTELE CIVILIZATOARE

Distribuie pe:

M-am întrebat de multe ori de ce atâta înverșunare în a se elimina din vocabularul cotidian termenul MAMĂ și nu am găsit un răspuns complet în logica realităților pe care le trăim.

În paralel am devenit din ce în ce mai preocupat de încrâncenarea prin care se încearcă alienarea sexuală în colectivitățile preșcolare și școlare.

Ghidul de practici educațional-sexuale elaborat de OMS accentuează între altele actul masturbării într-o așa-zisă normalitate ridicată din chirpicii gândirii noului “socialism” care deja își arată colții la cotitură.

La prima vedere există rațiuni legate de noile doctrine socio-politice ale identității de gen.

Un fals egalitarism în care trebuie crescută și educată noua generație, iar cei mai în vârstă musai reeducați.

Discipolii lui Marx opinau că familia este un pericol pentru stat, iar alții care au preluat și au dezvoltat viziunea utopică despre societate au încercat să argumenteze necesitatea înlocuirii familiei biologice cu familia LEGALĂ denumită în acest fel pentru a se elimina din start rudenia de sânge între părinți și copii.

Nazismul și comunismul au dovedit din plin cum arată mediile sociale în care tinerii erau educați militarist, cultivându-li-se mai întâi indiferența și apoi chiar ura față de propria familie.

Suntem din nou într-o eră a plămădirii dogmatismului comportamental care nu este decât un pas premergător consolidării unei noi ideologii.

Orice antropolog sau istoric sau lingvist poate să confirme că MAMĂ nu este o simplă silabisire cu referire directă la un părinte biologic și că în orice cultură și în oricare limbă de pe pământ vocabula care acoperă semantic termenul MAMĂ are legătură ESENȚIALĂ cu evoluția umanității într-un sens mult mai profund decât nașterea și creșterea de copii.

Nu întâmplător, vreme de mii de ani, universul imaterial al omului a fost populat cu zeițe mame.

MAMĂ însemna deopotrivă pământul, cerul și actele civilizatoare.

Să fie într-o doară că în multe țări din lume patria este MAMĂ?

Ne aflăm în etapa care impune pas cu pas eliminarea din limbaj a noțiunilor legate de parental.

Următoarea perioadă care se va dezvolta (ne)firesc va fi corelată cu denaturarea conceptului de familie și cu efecte colaterale severe asupra dreptului de proprietate privată.

Instituția căsătoriei nu va mai avea o dimensiune predominant morală.

Nașterea unui copil va deveni un act mecanic.

Și dacă mă gândesc din nou la ghidul OMS, nu exclud ca actul procreativ să se petreacă drept urmare a unei convenții gestionate informatic prin care masculul se masturbează, sperma este preluată în unități specializate și distribuită pe cine știe ce criterii unor femele purtătoare care după ce nasc nu mai au de a face nimic cu copilul care poate să ajungă în grija oricărui tip de părinte crescător .... A,B sau C.

De fapt, cred că asta ar fi pentru mulți lideri soluția perfectă pentru înmulțirea controlată a oamenilor.

Cu puțin efort de imaginație putem să ne închipuim chiar cum ar arăta fermele de oameni într-un viitor al cărui orizont sumbru îl vedem toți, dar încercăm să îl explicăm prea puțini.

Că de înțeles, oricum pricepem și mai puțin din ceea ce se întâmplă atâta timp cât mai avem un dram de logică.

 

Lasă un comentariu