DAN VASILE DUMITRU - PRIMARUL COMUNEI IBĂNEȘTI: „CHIAR DACĂ 2020 A FOST UN AN DIFICIL, ÎN IBĂNEȘTI, RĂMÂNEM O COMUNITATE PUTERNICĂ ȘI UNITĂ!" (I)

Distribuie pe:

Raportul de activitate, pe anul 2020, publicat de către primarul Dan Vasile Dumitru, reprezintă o dare seamă de final și de început al unui nou mandat, este imaginea unui an dificil și complicat pentru întreaga comunitate și arată felul în care au fost gestionate situațiile de criză, dar și investițiile pe care au reușit să le realizeze. Din această adevărată frescă a comunei Ibănești, am ales, cu acordul primarului, câteva crâmpeie pentru cititorii noștri.

Activități economice în arealul comunei Ibănești

În Ibănești își desfășoară activitatea o serie de agenți economici, printre care: Mirdatod S.R.L., Gelu TransExplor S.R.L., Darion S.R.L., Ibănești Pădure Prod S.R.L., La 2 Pași, Horn Forest S.R.L., Albin Tery S. R. L, Carpathian Herbs S.R.L., SC Ibășteanca SRL, brutăria S.C. Bozon Com S.R.L, Crama lui Ștefan, cabinet cosmetic N&G, Geo Catering S.R.L., două farmacii, două cabinetele ale medicilor de familie. Silvicultura, prelucrarea și comerțul cu material lemnos, în formă brută sau prelucrat, sunt principalele domenii de activitate în comună. Telemeaua de Ibănești, produsă de firma Mirdatod, o afacere de familie condusă de frații Mircea și David Todoran, este primul produs din România cu specificația de Denumire de Origine Protejată (D.O.P.), iar cașcavalul, smântâna și urda, produse aici, au obținut certificări de produse montane. În Lăpușna funcționează o crescătorie de păstrăvi, în proprietatea Romsilva. O altă păstrăvărie funcționează și în Ibănești, amplasată la drumul județean DJ153C.

Ca orice comunitate rurală, Ibănești se remarcă prin activitatea de creștere a animalelor. Pe raza comunei, la sfârșitul anului 2020, se înregistrează următoarele efective de animale: 775 bovine (în creștere față de anul trecut - 759), 468 de porcine, 5.895 ovine (același număr ca anul precedent), 406 caprine (în creștere față de anul precedent - 385), 161 cabaline (în creștere față de anul 2019 - 115), 2.640 de păsări (în scădere față de anul precedent - 4.500 păsări), 819 familii de albine (în creștere față de anul 2019 - 800 de familii de albine).

Elemente ale dezvoltării sistemului de educație

În comună funcționează Școala Gimnazială Ibănești, unitate cu personalitate juridică, având trei structuri: Școala Primară Ibănești Pădure, Școala Gimnazială Ibănești Pădure și Școala Primară Dulcea.

În fiecare unitate de învățământ funcționează câte o grădiniță. În cadrul acestor unități de învățământ își desfășoară activitatea 49 de angajați, dintre care 36 sunt cadre didactice, iar 13 sunt personal administrativ și nedidactic. În curțile școlilor sunt montate locuri de joacă, școlile din Ibănești, Ibănești Pădure și Isticeu sunt dotate cu table inteligente și toate sălile de clasă au table magnetice albe.

În desfășurarea activității sunt folosite laboratoare și cabinete specializate: la toate școlile funcționează câte un laborator AeL (dotat cu server, 10 calculatoare, videoproiector, multifuncțională, acces la internet), două laboratoare fonice (la Școala Gimnazială Ibănești Pădure și Școala Gimnazială lbănești), cabinete de matematică și limba română, și laborator de fizică - chimie. Pentru derularea cursurilor în sistem online este implementată platforma Teams. Școlile din Ibănești au un fond generos de carte, care s-a mărit cu volume în valoare de 8.500 lei, prin câștigarea concursului „Kinder - Felii de lapte cu file de poveste 2".

Proiecte de investiții

În 2020, Primăria Ibănești a avansat cu implementarea proiectelor mari de investiții, derulate prin fonduri europene și guvernamentale. Lucrările pentru asfaltarea a 8,5 km de drumuri laterale, prin proiectul „Execuție lucrări de modernizare a părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș" - un proiect derulat prin fonduri europene. Valoarea contractului: 6.461.332 lei. Extinderea rețelei de canalizare, introdusă anterior în comună, de-a lungul drumului județean și pe diferite ramuri (12 kilometri). Prin accesarea de fonduri guvernamentale, se lucrează la extinderea rețelei și, într-o primă etapă, s-au avut în vedere străzile care urmează să fie asfaltate și zona școlilor. Valoarea contractului: 3.548.327 lei. S-au încheiat lucrările la proiectul Captare izvor și rețea aducțiune apă UAT Ibănești, derulat prin fonduri guvernamentale, ajuns în faza de recepție finală. Valoare contract: 3.155.955 lei. Seceta din lunile de vară, precum și creșterea numărului de branșări a făcut necesară suplimentarea surselor de apă la rețeaua comunală de alimentare cu apă potabilă. Conform studiului hidrologic, debitele celor două izvoare de pe Valea Fâncel sunt de 2,5 l/sec (pentru izvorul nr. 1) și de 0,90 l/sec (pentru izvorul nr. 2) și ar rezolva problema debitului în rețeaua de alimentare cu apă a comunei Ibănești.

Căminele culturale din Ibănești și Ibănești Pădure vor intra în curând într-un amplu proces de modernizare, lucru posibil datorită accesării de fonduri europene (pentru Căminul Cultural din Ibănești Sat este dat în prezent ordinul de începere a lucrărilor). Valoarea contractului este 2.279.508 lei pentru Căminul Cultural Ibănești și 2.230.753 lei pentru Căminul Cultural din Ibănești Pădure. La Ibănești Pădure se va face consolidarea structurii de rezistență a clădirii, se vor pune grinzi metalice, acoperișul va fi înlocuit, clădirea va fi izolată, se vor monta instalații noi de încălzire, ventilație și climatizare și instalații moderne pentru stingerea incendiilor. La Căminul Cultural din Ibănești Sat se înlocuiește învelitoarea acoperișului, tavanul urmează să fie consolidat cu grinzi metalice, se vor monta instalații moderne de încălzire, ventilație și aclimatizare.

Primăria Ibănești a accesat în 2020 finanțare pentru modernizarea sistemului de iluminat public, printr-un proiect depus la Administrația Fondului pentru Mediu. Prin această investiție, vechile lămpi vor fi înlocuite cu corpuri de iluminat LED și va fi implementat un sistem inteligent de telegestiune pentru monitorizarea și eficientizarea consumului. Acest lucru înseamnă, de asemenea, creșterea eficienței energetice, scăderea consumului și a costurilor, grijă pentru mediu, prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon și iluminare de calitate pe tot teritoriul comunei. Valoarea fondurilor accesate este de 1.000.000 de lei.

 

Lasă un comentariu