ADOPȚIE: SINGURUL CRITERIU DE IERARHIZARE - VECHIMEA ATESTATULUI!

În ședința de miercuri, 28 iulie 2021, Guvernul României a aprobat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pornind de la modificările aduse prin Legea nr. 268/2020 și de la dificultățile identificate în practică în aplicarea acestei proceduri.

“Actul normativ adoptat recent de Guvern asigură accesul echitabil pentru intrarea pe liste în procesul de potrivire pentru toți adoptatorii sau familiile adoptatoare, stabilind un singur criteriu de ierarhizare, respectiv vechimea atestatelor, și introduce obligativitatea anunțării adoptatorului sau familiei adoptatoare cu privire la rezultatul potrivirii, prezentarea motivelor pentru care procedura de potrivire practică nu a fost inițiată și stabilirea unui termen în acest sens.

Documentul mai stabilește și procedura de acordare a drepturilor bănești prevăzute de Legea nr. 268/2020, respectiv indemnizația de sprijin și suma fixă în cuantum de 1.500 lei, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București.

Având în vedere prelungirea valabilității atestatului de la 2 ani la 5 ani, normele de aplicare ale legii stabilesc procedura de verificare anuală a îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului. Verificarea presupune realizarea cel puțin a unei vizite la domiciliul adoptatorului (familiei adoptatoare) și a unei ședințe de consiliere psihologică cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de împlinirea termenului de un an de la eliberarea atestatului sau, după caz, de la ultima evaluare.

Perioada maximă în care se poate derula potrivirea practică a fost stabilită la 3 luni de la acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare cu privire la continuarea procedurii de potrivire practică.

De asemenea, consilierea copilului de către psihologul echipei multidisciplinare devine obligatorie după fiecare potrivire practică încetată, în cadrul căreia a avut cel puțin o întâlnire a copilului cu adoptatorul (familia adoptatoare).

Normele de aplicare a legii adopției introduc o soluție legislativă pentru copil în situația în care, pe parcursul potrivirii practice, acesta nu se acomodează cu adoptatorul, stabilindu-se că în acest caz se reia procedura de potrivire inițială.

Noile prevederi elimină birocratizarea excesivă a anumitor etape ale procesului de adopție, prin înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente cu copii certificate pentru conformitate cu originalul”, precizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale, într-un comunicat de presă. (L.P.)

Lasă un comentariu