MARINARUL, TIMPUL ȘI... ȚESTOASA

• “Dumnezeu este plin de taine. Este necuprins și necercetat și așa cum spun proorocii din vechime “și-a pus întunerecul acoperemânt”. Dacă cercetăm unele dintre creațiile Sale care au simțuri tainice, în mod indirect simțim cu cât mai tainic este Dumnezeu. Desigur, toate cele create ascund taine care ne fac să medităm mai adânc la înțelepciunea creației și a Creatorului. Țestoasa de mare, acest animal impresionant ajunge până la o greutate de până la 500 de kg. și este utilă omului datorită cărnii, ouălor și carapacei sale. Când sosește momentul împerecherii pleacă din adâncul oceanelor și pornesc în marea călătorie de mii de km., îndreptându-se pe anumite plaje, pentru a-și depune ouăle. În Insula Europa din Madagascar, apar în felul acesta aproape un milion de broscuțe țestoase. Toate se îndreaptă imediat spre ocean, iar apoi fac lungul drum de mii de km. spre locul de unde au venit mamele lor. Cum? Prin ce minune? Cine ne poate explica? Dar... Dumnezeu este plin de taine”.

Daniil Gouvalis (?-2009), preot monah, stareț de mănăstire, considerat “Sfânt” de ucenicii săi.

***

• “Nu este ciudat că atunci când mergem la cumpărături cinci lei este o sumă infimă, dar dacă e s-o dăm unui sărman ni se pare o sumă mare? Nu este ciudat că dacă stăm două ore în biserică la slujbă ni se pare foarte lung timpul, iar dacă stăm la un film sau la un meci de fotbal ni se pare timpul atât de scurt? Nu este ciudat că ni se pare mult câteva minute de a citi din Biblie și atât de scurt când citim tot felul de reviste și cărți? Sunt lucruri la care noi, oamenii, trebuie să medităm.

Radio România, 19.02.2010

***

• “Un vapor se opri odată pe țărmul Africii. Un marinar a fost trimis să caute lemne în împrejurimi. Marinarul, deodată, se văzu în fața unei leoaice care, însă, nu l-a atacat, ci s-a așezat la picioarele lui și privea spre vârful unui arbore, ca și cum ar cere ajutor marinarului. Acesta, privind și el în aceeași direcție, văzu cu mirare că o maimuță ținea în brațe doi pui de lei, răpiți de la leoaică. Marinarul a tăiat arborele cu securea, ceea ce a făcut ca arborele să cadă la pământ. Leoaica sfâșie maimuța imediat. Marinarul s-a temut că va fi și el sfârtecat, dar spre marea lui mirare, leoaica s-a apropiat de el și i-a lins mâinile în semn de recunoștință.

“Tot așa, noi, creștinii, trebuie să fim recunoscători Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerilor Sale și tuturor creștinilor care se milostivesc față de noi”.

P.S. 1 Paralipomena cap. 29, vers: 11-13: “Doamne! A Ta este măreția și puterea și slava și biruința și strălucirea; toate câte sunt în cer și pe pământ sunt ale Tale; a Ta este, Doamne, împărăția și Tu ești mai presus, ca unul ce împărățești peste toate. Bogăția și slava sunt de la fața Ta și Tu domnești peste toate; în mâna Ta este tăria și puterea și în puterea Ta stă să mărești și să întărești toate. Și acum dar, Dumnezeul nostru, Te slăvim pe Tine și lăudăm preaslăvit numele Tău”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu