OPERATORII DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI A GAZELOR NATURALE, OBLIGAȚI SĂ CITEASCĂ INDEXUL LA TIMP!

Distribuie pe:

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a publicat pe pagina proprie de internet, în vederea consultării publice, două proiecte de ordin referitoare la standardele de performanță ce trebuie îndeplinite de către operatorii de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale.

“Considerăm că modificările vor contribui la evitarea emiterii unor facturi aferente consumurilor de energie electrică și gaze naturale ale clienților finali în baza unor estimări, ca urmare a citirilor efectuate cu întârziere față de termenele prevăzute în reglementări.

Dacă depășesc termenul de citire, operatorii de distribuție vor fi obligați să ofere compensații clienților”, conform ANRE.

Energie electrică - maximum 6 luni

În urma verificărilor, ANRE a constatat că operatorii de distribuție nu au respectat intervalul de citire a indexului aparatelor de măsurare a energiei electrice, care poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depășească 6 luni.

Totodată, nu au respectat periodicitatea lunară de citire a indexului aparatelor de măsurare a energiei electrice în cazul prosumatorilor (clienți finali care dețin instalații de producere a energiei electrice, care consumă și care pot stoca și vinde energie electrică) și nu au transmis furnizorilor datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică sau a cantității de energie electrică produse și livrate în rețea de către prosumatori.

În cazul standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, principalele modificări se referă la includerea unor prevederi explicite privind obligația operatorilor de distribuție referitoare la periodicitatea citirii indexurilor grupurilor de măsurare în cazul clienților finali și ai prosumatorilor, respectiv în cazul asigurării accesului utilizatorilor integrați în sisteme de măsurare inteligentă la datele istorice de consum (date de măsurare), precum și prevederi privind acordarea de compensații utilizatorilor în cazul depășirii perioadei de citire sau a lipsei accesului la datele istorice de consum.

Gaze naturale - maximum 3 luni

În cazul standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, principalele modificări se referă la redefinirea unor indicatori de performanță pentru activitățile relevante ale operatorului de distribuție a gazelor naturale cu privire la măsurarea gazelor naturale, periodicitatea citirii indexului echipamentului de măsurare, regularizarea diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze distribuite, racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, precum și la modificări ale compensațiilor pe care operatorul are obligația de a le plăti pentru neîndeplinirea indicatorilor specifici, cu precizarea situațiilor în care acesta nu are obligația acordării compensațiilor.

De asemenea, a fost introdusă obligația operatorului de distribuție de a transmite utilizatorului o informare cu privire la dreptul acestuia de a primi compensații pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard și cu privire la situațiile în care operatorul sistemului de distribuție este obligat să acorde compensații, valorile compensațiilor, modul de solicitare și acordare, precum și termenul și modalitatea de plată ale acestora.

“Distribuitorii vor fi obligați să citească contoarele la timp, într-un interval care nu trebuie să depășească 3 luni, pentru a evita facturi mari la regularizare. Consumatorii trebuie să primească compensații în cazul în care nu se întâmplă acest lucru.

Una din cauzele facturilor de o valoare foarte mare este estimarea făcută de furnizor privind consumul, mult mai mare decât cel real”, arată ANRE.

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu