SĂRACUL, ATEUL ȘI... PATRIA

Distribuie pe:

* “Patria mea... Acolo unde cugetul e neînfricat și omul ține capul sus ; acolo unde cunoașterea e liberă; acolo unde lumea n-a fost împărțită de înguste ziduri domestice; acolo unde cuvintele țâșnesc din adâncurile adevărului; acolo unde efortul neobosit își întinde brațele către desăvârșire; acolo unde șuvoiul limpede al rațiunii nu s-a pierdut în mohorâtul deșert al obișnuinței moarte; acolo unde cugetul e călăuzit de tine spre o gândire și o acțiune din ce în ce mai largi. În acel paradis al libertății, îngăduie, părinte, să se trezească patria mea!”

Rabindranath Tagore (1861-1941), poet, prozator, dramaturg indian de limbă bengală și engleză.

***

* “Dacă nu vezi pe Dumnezeu, nu înseamnă că nu există. Poate înseamnă că tu ești orb. Orbirea nu e o calitate. Este doar absența luminii. În măsura în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, adevărul se îndepărtează de noi. Învățând să uiți ce este rău, vei suferi mai puțin. Învățând să uiți, vei înainta mai repede spre Dumnezeu, fiindcă nu vei mai fi împovărat cu alte lucruri trecute”.

Richard Wurmbrand (1909-2001), scriitor și predicator creștin luteran, dintr-o familie de evrei.

***

* “Un om nemulțumit de soarta lui, se plângea într-una din zile, zicând: Dumnezeu trimite altora bogății fără număr și mie nu-mi dă nimic. Cum pot eu să lucrez în viață, neavând nimic de la început? Un bătrân îl auzi și-i zise: Crezi că ești așa de sărac, precum te plângi? Nu ți-a dat Dumnezeu tinerețe și sănătate? - Nu zic că nu mi-a dat și chiar pot să fiu mândru de puterea și sănătatea mea. Bătrânul îl prinse de mâna dreaptă și-l întrebă: Ai vrea tu, să ți se taie mâna pentru două mii de franci? - Desigur n-aș vrea. Dar mâna stângă? - Nici ea. Ai primi tu două sute de mii de franci pentru a fii orb? - Nu, nu aș accepta. Vezi, zise bătrânul, câte bogoții îți dă Dumnezeu și tot te plângi că ești sărac?

Dragii mei! Dumnezeu ne dă daruri chiar de la naștere. În calitate de moștenitori ai unor daruri, noi trebuie să le înmulțim prin împlinirea poruncilor și regulilor divine, scripturistice, care se rezumă la două în final: “Să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru”. (n.a.)

P.S. Iov cap. 22, vers. 21-25: “Împacă-te cu Dumnezeu și cazi la pace. Atunci bine va fi pentru tine. Primește, te rog, Învățătură din gura Lui și pune la inimă cuvintele Lui. Dacă te întorci la Cel puternic și te smerești, dacă depărtezi nedreptatea din cortul tău, Cel Atotputernic va fi pentru tine sloi de aur și grămezi de argint”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu