JUSTIȚIA, GUVERNANȚII ȘI... POETUL

* “Cred că poezia, pe lângă neapărata condiție de a plăcea, condiție a existenței sale, este datoare să exprime trebuințele societății și să deștepte sentimentele frumoase și nobile care înalță sufletul prin idei morale și divine”.

Grigore Alexandrescu (1810-1885), poet și fabulist. De mic dovedește o inteligență deosebită și o memorie extraordinară, învață greaca și engleza. Uimește pe Ion Ghica și Heliade Rădulescu cu talentul său poetic. O vreme a fost ofițer, dar a demisionat. În anul 1840 este întemnițat din cauza unor opere (Lebăda și Puii corbului). În ultimii 25 de ani a suferit de alienare mintală. A murit sărac, la București, în anul 1885.

***

* “Răul, minciuna, trufia, hoția guvernanților sunt cele mai mari rele ale țării. Acestea nu vor găsi niciodată un apărător în ceea ce fac. Ei trebuie să înțeleagă că tot răul are marginile lui, tot răul trebuie să-și aibă sfârșitul său. Nenorocire este că ei fac legile, și tot ei sunt primii care nu le respectă, sau o fac după bunul lor plac și propriul interes. Trebuie, deci, să cercetăm de unde vine răul social și să nu permitem să se extindă această cangrenă.

Mihail Kogălniceanu (1817-1891), ministru de interne, externe, plenipotențiar, istoric, orator

***

* “În noiembrie 2003, președintele Curții Supreme de Justiție din statul Alabama a sfidat ordinul Curții Federale de a îndepărta, din rotunda Curții Statale de Justiție, monumentul celor ZECE PORUNCI, care cântărește 2 tone și jumătate. Când Curtea de Apel a Statelor Unite l-a somat pe judecătorul Roy Moore să îndepărteze monumentul celor zece porunci, el a argumentat că Legea morală a lui Dumnezeu a fost fundamentul tuturor legilor și, de aceea, prezența ei în Curtea de Justiție nu este o violare a legii care prevede separarea bisericii de stat. Într-un sondaj de opinie cu privire la această chestiune, 77% dintre rezidenții statului Alabama au fost de aceeași părere cu judecătorul Roy Moore. La un congres ținut la Denver, Colorado, congres în favoarea poruncilor, Darrel Scott, tatăl unuia dintre victimele de la Colegiul Columbine (unde au fost împușcați mai mulți elevi chiar în timpul orelor de un fost elev al Colegiului) a spus: “Într-o societate a relativismului moral, caracterizat de crime violente, cele zece porunci oferă o direcție morală. Într-o lume imorală, ele sunt fundamentul moralității”.

P.S. Amos cap. 5, vers. 12-15: “Eu știu că mari sunt fărădelegile voastre și grele păcatele voastre, ca unii care asupriți pe cel drept și luați mită și stoarceți pe cei săraci la porțile cetății. Dar în vremea aceea, omul cel înțelept va tăcea, că este vremea rea. Căutați binele și nu răul, ca să fiți vii și așa Domnul Dumnezeu Savaot va fi cu voi precum ziceți că este. Urâți răul și iubiți binele și hotărâți judecata cea dreaptă și atunci, poate, Domnul Dumnezeu Savaot se va milostivi de cei rămași”.

Părintele Ilie

Lasă un comentariu