POSTUL - SĂNĂTATE TRUPEASCĂ ȘI SUFLETEASCĂ!

• “Postul ne face asemenea îngerilor; ne face să locuim cu drepții lui Dumnezeu; ne înțelepțește viața. Pentru ca postul să fie bine primit și vrednic de laudă, nu-i de ajuns numai să ne înfrânăm de la mâncăruri; trebuie să postim post primit și bine plăcut lui Dumnezeu. Iar postul adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânarea limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea de pofte, de bârfeli, de minciună, de jurământul slab. Lipsa acestora este adevăratul post. În ele stă postul cel bun. Prin post, Profetul Ilie a închis cerul trei ani și șase luni. Ilie când a văzut că oamenii din pricina belșugului se desfrânează, i-a făcut, prin foamete, să postească fără voia lor. Așa a stăvilit păcatul, care deja se răspândise peste măsură. Deci, prin post, Ilie a oprit înaintarea răului, ca un medic care folosește focul sau cuțitul pentru rănile trupului”.

***

• “Postul pune rânduială în popor - Adoarme strigătul rău, alungă cearta, aduce la tăcere faptele rele, gonește din popor dezmățul, cântecele desfrânate, dansurile deșuchiate, râsetele dezmățate, potolește strigătele nefirești ale tineretului. Dacă poporul ar posti, ar domni pacea adâncă în lume; nu s-ar mai răscula popoare unele asupra altora; nu s-ar mai bate armatele între ele; nu s-ar mai făuri arme ucigătoare, nu s-ar mai construi tribunale, n-ar mai avea cine să locuiască închisorile, pădurile și casele n-ar mai avea hoți, orașele denunțători, iar mările pirați. Postul ne învață să ne înfrânăm nu numai de la mâncare, dar și să izgonească iubirea de arginți, lăcomia, precum și de orice păcat. Dacă aceste păcate nu ar fi, am duce o viață în pace deplină, de ne-tulburare sufletească și de teama morții războaielor dintre popoare”.

***

• “Postul păzește pruncii, face curat pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân; părul alb, împodobit cu postul, este mai vrednic de respect. Postul este pentru femei podoaba cea mai potrivită; este frâu pentru oamenii în floarea vârstei, talismanul și garanția căsniciei, păzitorul fecioriei. În timpul postului bun, demonii nu îndrăznesc să se apropie de noi fiindcă îngerii, păzitorii vieții noastre, stau cu plăcere lângă cei ce-și curăță sufletul prin post. Pentru toate acestea spuse mai sus, nu insulta postul socotindu-l nevrednic a sta la masă cu tine, nu-l alunga cu necinstea din casa ta, ca nu cumva, mai târziu, postul să te pedepsească înaintea lui Dumnezeu”.

P.S. “Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru cel din ceruri. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii; că ei își smolesc fețele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, și-au luat plata lor. Tu însă, când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu arăți oamenilor că postești, ci Tatălui care este în ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti ție” (Matei cap. 6, vers. 1, 16-18).

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu