SFÂNTUL NICOLAE DIN MIRA

Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 280, în localitatea Patara Lichiei, și a trecut la cele veșnice în jurul anului 345, în localitatea Mira (astăzi Kocademre, Turcia). Acest mult-iubit sfânt a fost rânduit spre cinstire în ziua de 6 decembrie pentru că în această zi, el i-a apărut în vis Sfântului Împărat Constantin cel Mare, cerându-i să-i ierte pe cei trei tineri nevinovați care urmau a fi omorâți a doua zi.

Deși papa Nicolae I al Romei zidește un mic altar închinat Sfântului Nicolae în secolul al IX-lea, abia începând cu secolul al X-lea, cultul sfântului din Mira începe să se răspândească puternic în Apus. O ctitorie de seamă în această privință este biserica bizantină din Burtscheid (lângă Aachen, Germania), zidită de Oton al III-lea, care este așezată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae.

În perioada cruciadelor, nenumărate Sfinte Moaște au fost luate din Răsărit și duse în Apus. Astfel, în secolul al XI-lea, un grup de șaizeci și doi de cruciați din localitatea italiană Bari au luat (furat) din Mira cinstitele Moaște ale Sfântului Nicolae. Pentru a fi întâmpinate cum se cuvine, episcopul Nicolae din Veneția ridică două biserici mărețe închinate sfântului, una în Bari (1036) și alta în Veneția (1039); ambele biserici au fost sfințite în data de 9 mai 1098.

Cele mai multe date biografice despre ierarhul din Mira provin din lucrarea medievală “Legenda aurea”, scrisă de Iacob de Voragina, în anul 1264. Odată cu încreștinarea slavilor, cartea amintită a fost tradusă în limba slavonă, drept pentru care cultul Sfântului Nicolae l-a înlocuit pe cel al zeului Mikula al agriculturii.

Treptat, sfântul din Mira a început să aibă parte de un cult tot mai accentuat. Astfel, multe dintre bisericile închinate sau nu acestuia au fost împodobite cu un ciclu întreg de fresce biografice înfățișând principalele momente din viața sfântului.

În rândul frescelor, intitulate sugestiv “Viața Sfântului Nicolae”, apar scene precum: nașterea sfântului; sfântul învățând carte, lângă educator; hirotonia sfântului intru diacon; sfântul aruncă bani în casa celor două fete sărace; hirotonia sfântului intru preot; sfântul învie un corăbier; hirotonia sfântului intru episcop; sfântul în temniță, primând Evanghelia de la Hristos și omoforul de la Maica Domnului; sfântul tăind un copac în care ședeau diavoli; sfântul scăpând de la moarte pe cei trei tineri; sfântul dărâmând o capiște idolească; sfântul apărând în vis împăratului Constantin și lui Avlavie; adormirea sfântului.

Astăzi, ierarhul din Mira este cunoscut în toată lumea, fiind mult cinstit și iubit de credincioșii de pretutindeni. Precum odinioară, Sfântul Nicolae și-a pus sufletul pentru poporul său, tot așa și astăzi, el își înaltă rugăciunea cea cu îndrăzneală pentru nevoile tuturor celor care-l caută cu credință.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL NICOLAE

“Cel ce verși mir de mult preț la toată lumea și mie, celui nevrednic și mai mult decât toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile ca să cânt ție: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-au arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

În orașul Mira Lichiei, sfinte, sfințitor te-ai arătat; ca Evanghelia lui Hristos, cuvioase, plinind-o, ți-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; mântuit-ai pe cei nevinovați din moarte. Pentru aceasta te-ai sfințit, ca un mare slujitor tainic al harului lui Dumnezeu.

O, preabunule părinte Nicolae, pastorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta; izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică; și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi, cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească, și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicească. Amin”.

Deși a fost cunoscut și iubit încă din timpul vieții, săvârșind nenumărate minuni, începe să fie cinstit la începutul secolului al VI-lea, la peste două sute de ani de la adormirea în Domnul.

VASILE BOTA

Lasă un comentariu