“DIN CEL CE MĂNÂNCĂ A IEȘIT CE SE MĂNÂNCĂ ȘI DIN CEL TARE A IEȘIT DULCEAȚĂ”

Distribuie pe:

Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna, iată că i-a ieșit în cale un leu tânăr, mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca s-o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum; și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Tatăl lui Samson s-a coborât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii. Cum l-au văzut, au poftit treizeci de tovarăși care au stat împreună cu el. Samson le-a zis: “Am să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o veți ghici în cele șapte zile ale ospățului și dacă o veți dezlega, vă voi da treizeci de cămăși și treizeci de haine de schimb. Dar dacă n-o veți ghici, să-mi dați treizeci de cămăși și treizeci de haine de schimb”. Ei au zis: “Spune-ne ghicitoarea ta s-o auzim”. Și el le-a zis: “Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă și din cel tare a ieșit dulceață”.

Trei zile n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua a șaptea, au zis nevestei lui Samson: “Înduplecă pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea altfel te vom arde, pe tine și casa tatălui tău. Ne-ați adunat aici ca să ne jefuiți, nu-i așa?”. Nevasta lui Samson plânse lângă el și zicea: “Tu n-ai decât ură pentru mine și nu mă iubești. Ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu și nu mi-ai dezlegat-o”. Și el i-a răspuns: “N-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele. Să ți-o dezleg ție?”. Ea a plâns lângă el tot timpul celor șapte zile cât a ținut ospățul și în ziua a șaptea i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Și ea a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii. Oamenii din cetate au zis lui Samson în ziua a șaptea, înainte de apusul soarelui: “Ce este mai dulce decât mierea și ce este mai tare decât leul”? Și el le-a zis: “Dacă n-ați fi arat cu juncana mea, nu mi-ați fi dezlegat ghicitoarea”.

AUREL VÂGA (sursa: Sf. Scriptură)

Lasă un comentariu