PENTRU CAZAREA ȘI HRANA REFUGIAȚILOR, ROMÂNII POT DECONTA 70 DE LEI PE ZI

Distribuie pe:

După încheierea ședinței Guvernului de miercuri, 23 martie 2022, Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al acestei instituții, a anunțat aprobarea unei ordonanțe de urgență, prin care se completează cadrul normativ referitor la mecanismele de sprijin și asistență umanitară oferite cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din Ucraina.

Potrivit purtătorului de cuvânt, ordonanța de urgență prevede că persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi din zona conflictului armat din Ucraina vor beneficia și de decontarea cheltuielilor cu cazarea în cuantum de 50 de lei pe zi, pe persoană găzduită, în plus față de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei pe zi, pe persoană găzduită. Decontarea se va realiza din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, iar sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor se vor asigura din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. De asemenea, actul normativ vizează modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii posibilității sprijinirii unităților administrativ-teritoriale din statele vecine care se confruntă cu dificultăți în gestionarea afluxului de persoane care provin din zona conflictului armat.

“Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun o cerere în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale (primării) pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele. În această cerere, se precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana. De asemenea, solicitantul precizează în cerere dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere, de o copie a actului de identitate a solicitantului și de documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele”, prevede ordonanța. “Acești bani sunt acordați persoanelor fizice, voluntarilor și românilor care, fără să fi așteptat neapărat o decizie în acest sens a autorităților, s-au grăbit să găzduiască refugiații din Ucraina încă din primele zile ale sosirii acestora în România. Și-au deschis ușile, i-au primit pe vecinii și prietenii ucraineni în casele lor și iată că, prin această ordonanță, Guvernul dă posibilitatea românilor care au făcut acest gest să poată continua sau cel puțin să își diminueze efortul pe care l-au făcut până acum, atât în privința asigurării hranei, cât și a cazării”, a declarat Dan Cărbunaru. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu