IUBIREA, CREDINȚA ȘI... FERICIREA!

Distribuie pe:

• „Oricare dintre noi, în calitate de creștini, după ce am fost botezați, adică l-am primit pe Hristos Domnul în noi, ne-am făcut în chip tainic una cu Hristos, un trup cu al Său; de aceea ne revine datoria să dezvoltăm chipul lui Dumnezeu Fiul, spre o asemănare tot mai mare cu El. Acest lucru se poate realiza prin faptele bune, credința vie pe care trebuie s-o avem, prin lucrarea virtuților bune din interiorul ființei noastre. Acest interior este templul sfânt al trupului și al sufletului, este locașul sfânt al Domnului. Acolo a intrat Iisus Hristos ca Înainte mergător, locuind de la Botez în noi. Drept aceea, o, omule, care ai fost botezat în Hristos, dă numai lucrarea pentru care ai luat puterea și te pregătește ca să primești arătarea Celui Ce locuiește în tine”.

Marcu Ascetul (sec. V), Sfânt, ascet, pustnic, scriitor bisericesc

***

•. „Legătura noastră cu Dumnezeu se face la început prin credință; apoi continuă prin nădejdea în el și se perfecționează, se plinește prin virtutea iubirii care este legătura desăvârșirii” (Coloseni 3, 14). Iubirea este cetatea mamă sau capitala virtuțior; acela care a dobândit iubirea se eliberează de tirania patimilor și, pe aripa virtuților, se înalță la ceruri și Îl vede pe Dumnezeu, cât este cu putință firii omenești (Teodor al Edesei).

Iubirea este puterea prin care devenim asemenea lui Hristos, ne transformăm în El, viața Lui devine viața noastră, virtuțile lui devin virtuțile noastre; Iubirea ne înalță până la statura Lui”.

Nicolae Mladin (1914-1986), Mitropolit al Ardealului, profesor de teologie***

• „Iubirea omului față de Dumnezeu nu poate fi concepută fără iubirea față de aproapele. Iubirea creștinului față de Dumnezeu trebuie să se traducă nu numai prin puritatea sufletească acestuia față de Dumnezeu, ci și printr-o atitudine de deschidere a lui față de Dumnezeu” (Ioan, 13, 34). „În semenul nostru trebuie să vedem pe Hristos” și, precum ne îndeamnă Sfântul Simeon Noul Teolog, „să avem atâta dragoste față de el, încât să fim gata să ne punem sufletul propriu pentru el. Iubirea noastră trebuie să-i cuprindă pe toți, inclusiv pe păcătoși. Pe aceștia din urmă nu trebuie să-i urâm, ci să urâm patimile care îl tulbură”.

Dr. Irineu Pop (1953-), Arhiepiscop de Alba Iulia, cărturar bisericesc

P.S. Eugen Lovinescu, istoric literar, scriitor, teoretician al literaturii, sociolog al culturii, memorialist, nuvelist, dramaturg, romancier, cel mai de seamă critic după Titu Maiorescu. Este autorul Sincronismului și al Mutațiilor valorilor critice: „Fericirea e scurtă.

Măriri, lupte pentru a-ți face un rost, un nume, o avere - păreri! Nu e nevoie de ele pentru a fi fericit, fericirea e mai aproape. E de ajuns să trăiești, să ai doi ochi deschiși cu seninătate asupra naturii, să simți căldura soarelui și năvala molcomă a sângelui în vine.

Fericirea e de prețuit, iar ea nu izvorăște decât din mulțumirea de sine”.

Cu dragoste creștinească,

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu