“GENERALUL” ÎN ALB

Distribuie pe:

Pământul este un altfel de adăpost, dar, din fericire, viața nu-i decât o clipire din ochi și se poate învia numai din mormântul peste care nu mai stăpânește MOARTEA, ci mila, și unde-i numai bucurie în loc de durere și sănătate în loc de lacrimi.

Ce frumoase sunt, pe munți, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, și picioarele celui ce zice Sionului: Dumnezeul tău împărătește: “Aduceți-vă aminte de noi, marii voștri, care v-au vestit CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU: uitați-vă, cu băgare de seamă, la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința.”

O, doamnă profesor doctor MÁRTHA ORSOLYA KATALIN ILONA, medic primar urologie, șef de secție.

Cuvintele dânsei: “Mâinile sunt ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint”, înzestrată cu înțelepciune, cu știința DIVINĂ, așa cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit să salveze oamenii de la moarte, această ființă deosebită, cu putere divină, a fost “creată” să salveze mii de oameni, să le redea sănătate, un om deosebit, pe lângă pregătirea intelectuală profesională excepțională, om de știință chemat la congrese internaționale și naționale, cunoscător a mai multor limbi de circulație internațională.

Se remarcă la dânsa o limbă importantă: limba dragostei pe care o cunoaște într-un mod aparte și este următoarea: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău; se bucură de adevăr.

Această persoană, om de știință de talie internațională, cu o bunătate interioară întâlnită la puțini oameni, onestă, cinstită, corectă, cu o privire exigentă, severă și dreaptă, adevărat “general” în alb.

Conducător de instituție, pe merit, iubitor de oameni, își iubește personalul cu care lucrează, iubită de către aceștia și respectată de câtre dânșii.

Iubită și respectată de către pacienți, pe care îi vindecă cu multă dragoste, milă, compasiune, cu o familie excepțională, cu frumoasele flori care au fost pregătite, familia dânsei, un soț deosebit.

Poate să spună când fiecare dintre noi încheie această viață trecătoare.

Mi-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul Judecătorul cel Drept.

Doamnă profesor doctor MÁRTHA ORSOLYA KATALIN ILONA, nu întâmplător ați fost creată pe acest pământ, împreună cu Mântuitorul lumii, salvați semenii noștri, îi redați familiilor lor, nu cred că este mai mare bucurie cu mâinile acelea “divine” pe care le aveți: îl aduceți pe om de la moarte la viață, ce este mai frumos?

Pentru tot ce ați făcut și faceți pe plan intern și internațional, divinitatea vă va pune la masa de cristal, pe scaunul de domnie lângă Mântuitorul Iisus Hristos, să vindecați neamurile, nu întâmplător ați fost creată: această meserie pe care o faceți în această viață trecătoare o veți face și în veșnicie, ca un muritor, în această viață trecătoare.

Fie ca florile să vă împodobească întotdeauna cărarea și soarele să vă lumineze ziua, fie ca păsărelele să vă cânte la fiecare pas pe care îl faceți; fie ca un curcubeu să vă însoțească pe un cer întotdeauna senin, să fie ca fericirea să vă umple inima în fiecare zi, pentru toată viața.

Dacă ați fi o lacrimă în ochii mei, nu aș plânge de teamă să nu vă pierd.

AUREL VÂGA

Lasă un comentariu