PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ACESTUI AN, MEDICII DIN STRUCTURILE CIVILE ALE MAPN POT TRECE ÎN FUNCȚII MILITARE

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 597, din 20 iunie 2020, a fost publicat Ordinul nr. M88/2022 pentru transformarea funcțiilor civile de medic din structurile rețelei sani-tare a Ministerului Apărării Na-ționale (MApN) în funcții militare.

Condiții

Potrivit ordinului, pentru a participa la selecție, medicii civili din rețeaua sanitară a MApN care doresc să devină cadre militare trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, mai multe condiții.

Astfel, aceștia trebuie să aibă maximum 45 de ani, cetățenie română și domiciliul în România, să treacă de evaluarea medicală, psihologică și de pregătire fizică, să dețină grad militar cel mult egal cu cel care poate fi atribuit funcției militare, potrivit prevederilor legale (personalul care are calitatea de cadru militar în rezervă) și să nu fi fost condamnați penal, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

În plus, aceștia nu pot face parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării (rechemării) în activitate, vor renunța la această calitate, nu aparțin unor organizații interzise de legislația română și nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare, nu aparțin unor culte sau asociații (grupări religioase) care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare și nu sunt asociați unici, și nu participă direct la administrarea

Necesitate

În motivare se arată că ordinul a fost emis “pentru implementarea hotărârilor Colegiului Ministerului Apărării Naționale privind creșterea ponderii personalului militar în rândul personalului de specialitate medico-sanitar din structurile aparținând rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale, în vederea îndeplinirii în condiții optime a misiunilor ce revin acestora”.

Medicii civili chemați în activitate în condițiile prevăzute în acest ordin, care nu au pregătire militară anterioară, parcurg un program de pregătire militară generală, în condiții stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării, respectiv prin dispoziție a directorului general al Direcției generale de informații a apărării, după caz.

*

Ordinul nr. M88/2022 a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial (20 iunie 2022), iar prevederile lui se vor aplica până la 31 decembrie 2022. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu