Proiect: PERSOANELE NEASIGURATE VOR BENEFICIA DE SERVICIILE MEDICILOR DE FAMILIE

Distribuie pe:

Ministerul Sănătății (MS) a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii sănătății nr. 95/2006, prin care se propune ca pachetul minimal de servicii care se acordă persoanelor neasigurate să fie completat cu serviciile medicale acordate de medicii de familie. Prin urmare, și cei neasigurați vor putea beneficia de asistența medicală primară în cabinetele medicilor de familie.

Pentru a beneficia de aceste noi servicii medicale în asistența medicală primară, persoanele care nu pot face dovada calității de asigurat vor avea obligația să se înscrie, de la data intrării în vigoare a măsurii, pe lista unui medic de familie.

În plus, chiar și persoanele neasigurate, înscrise deja pe lista unui medic de familie, vor trebui să se reînscrie pe lista aceluiași medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales.

Totuși, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat înscrise pe lista unui medic de familie vor putea să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin șase luni de la data înscrierii pe lista acestuia.

Reamintim că, în prezent, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege, și de alocația de hrană astfel cum a fost stabilită.

Pachetul minimal de servicii cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și material sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție și îngrijiri de asistență medicală comunitară.

Potrivit notei de fundamentare, cel puțin 2 milioane de persoane neasigurate vor fi înregistrate la furnizorii de asistență medicală primară (medicii de familie) pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii în asistența medicală primară.

*

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise, până la data de 20 august 2022, pe adresele de e-mail camelia.bunaciu@ms.ro; costin.iliuță@ms.ro; amalia.serban@ms.ro; iuliana.costin@ms.ro și calin.toma@ms.ro. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu