31 AUGUST 1990: “LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ”, CELEBRATĂ OFICIAL DINCOLO DE PRUT

Distribuie pe:

Astăzi, în Republica Moldova este mare sărbătoare. Frații noștri de peste Prut onorează Limba Română.

“Sărut vatra și-al ei nume

Care veșnic ne adună,

Vatra ce-a născut pe lume

Limba noastră cea română.

Cânt a Patriei ființă

Și-a ei rodnică țărână

Ce-a născut în suferință

Limba noastră cea română.

Pre pământ străvechi și magic

Numai dânsa ni-i stăpână:

Limba neamului meu dacic,

Limba noastră cea română.

În al limbilor tezaur

Pururea o să rămână

Limba doinelor de aur,

Limba noastră cea română.”

(Grigore Vieru, “Limba noastră cea română”)

“Limba noastră cea Română” este o sărbătoare legală în Republica Moldova, celebrată în ziua de 31 august a fiecărui an, începând din 1990.

În contextul dezintegrării colosului sovietic (U.R.S.S.) și a mișcării de renaștere națională al anilor `80 din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.), la Chișinău a avut loc Marea Adunare Națională de la 27 august 1989, la care au participat aproximativ 750.000 moldoveni (circa 1/6 din populația de atunci a Republicii) care cereau proclamarea limbii “moldovenești” (române) ca limbă de stat și revenirea la grafia latină. Două zile mai târziu, pe 29 august 1989, în cadrul celei de-a XIII-a sesiuni a Sovietului Suprem din R.S.S.M., care a durat până pe 1 septembrie, aleșii moldoveni, deși într-o atmosferă tensionată determinată de disensiunile dintre proromâni și proruși, au reușit să voteze legile care îndeplineau aceste cerințe ale participanților la Marea Adunare Națională.

De fapt, încă din 16 august începuseră greve ale muncitorimii rusofone împotriva decretării limbii “moldovenești” ca limbă de stat, cerându-se acordarea aceluiași statut și limbii ruse. Conform informării făcute de președintele Parlamentului, Mircea Snegur, în plen, 116 întreprinderi, cu un efectiv de 80.000 de muncitori, intraseră în grevă (conform publicației “Tinerimea Moldovei” din 1 septembrie 1989). Probabil, tocmai această grevă a rusofonilor a contribuit la mobilizarea mai bună a moldovenilor, veniți în număr impresionant la Marea Adunare Națională.

“Este a noastră limba noastră/ și noi suntem cu ea popor,/ cum stelele din cer/ sunt stele/ cu veșnica lumină-a lor.// Este a noastră limba noastră/ și noi suntem cu ea pământ,/ cum marea mare/ este mare/ cu ape veșnic vălurând.// Este a noastră limba noastră/ și soartă noi suntem cu ea,/ cum este codru verde soartă/ cu ciuta și cu pasărea.// Din străbunei cu limba noastră/ noi am crescut și creștem, demn,/ cum crește pomul din țărână/ suită-n frunză și în lemn.// Ci noi cu ea,/ cu limba noastră,/ nemuritori vom fi oricând,/ nemuritori cum e Pământul/ cu Soarele mereu arzând.” (Dumitru Matcovschi, “Cu limba noastră”)

Așadar, în ziua de 31 august 1989, Sovietul Suprem (Parlamentul) de la Chișinău a votat legile privind revenirea la grafia latină:

Limba moldovenească - recunoscută oficial ca identică celei române - a fost declarată Limbă de Stat a Republicii Moldova.

Recunoscută fiind unitatea lingvistică dintre limba română și cea moldovenească, a fost stipulată trecerea de la alfabetul chirilic la alfabetul latin.

A fost inițiat un program pentru extinderea folosirii limbii moldovenești în guvernare, educație și economia națională.

Concret, este vorba despre Legea Nr. 3462 din 31.08.1989, intrată în vigoare în aceeași zi, 31 august 1989:

“Trecerea limbii moldovenești, idiom de origine și structură romanică la grafia latină, se bazează pe caracterul mai adecvat, recunoscut de știință, al alfabetului latin, pentru fonetica și gramatica acestui idiom, pe propunerile cetățenilor republicii, și are menirea de a contribui la lichidarea deformărilor ce s-au produs în limbă în virtutea unui șir de cauze obiective și subiective, la ridicarea nivelului de cultură lingvistică al poporului moldovenesc, a rolului factorilor de ordin științific, etico-moral, cultural, psihologo-didactic și social în dezvoltarea limbii moldovenești.

Articolul 1. A trece scrisul limbii moldovenești la grafia latină.

Articolul 2. A aproba alfabetul limbii moldovenești. (...)

Articolul 3. A abroga Legea RSS Moldovenești din 10 februarie 1941, «Cu privire la trecerea scrisului moldovenesc de la alfabetul latin la alfabetul rus».”

Ziua de 31 august a fost declarată ulterior sărbătoare legală în Republica Moldova, cu denumirea “Limba noastră cea română” sau “Ziua Limbii Române”, fiind marcată prin manifestări patriotice, cultural-artistice, și prin repunerea în lumină a tradițiilor identitare.

Vivat, crescat, floreat!

MARIANA CRISTESCU

Lasă un comentariu