Deduceri suplimentare pentru părinții cu copii școlari și preșcolari

Distribuie pe:

Prin Ordonanța de Urgență nr. 16, din iulie 2022, cu aplicare de la 1 ianuarie 2023, a fost introdusă deducerea suplimentară din impozitul pe venit echivalentă cu 100 de lei pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală.

Deducerea personală suplimentară se acordă doar unuia dintre părinți, indiferent de nivelul de salarizare, singura condiție fiind aceea ca elevul sau preșcolarul să fie înscris la o unitate de învățământ.

Pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri brute din salarii lunare de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului minim brut, se acordă 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

De asemenea, se acordă 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Conform actului normativ, prin părinte se înțelege părintele firesc, adoptatorul, persoana care are copilul (copiii) în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă și persoana desemnată pentru protecția și promovarea drepturilor copilului.

În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară se acordă doar unuia dintre părinți, prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.

În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară are, în plus, obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator. (L.P.)

Lucreția Pop

Lasă un comentariu