DEZVOLTAREA SPORTULUI TÂRGUMUREȘEAN ÎN PERIOADA 2023-2032 (V)

Distribuie pe:

Luând în considerare Strategia Națională pentru Sport pentru perioada 2022-2032, realizată de Ministerul Sportului, Primăria Târgu-Mureș ar trebui să țină cont de faptul că un număr de ramuri de sport au devenit prioritare de interes național, acestea fiind: sporturile individuale prioritare de interes național: canotaj, judo, tenis de masă, lupte, natație și pentatlon modern, scrimă, ciclism, box, caiac-canoe, atletism, gimnastică; iar cele de echipă (prioritare): fotbal, baschet, handbal, rugby, volei, polo, hochei pe gheață, oină; ramuri de sport de interes național, olimpice: schi, biatlon, tir sportiv, haltere, taekwondo WT, tenis, patinaj, triatlon, tir cu arcul, ecvestră, yahting, alpinism, escaladă, bob, sanie: ramuri de sport de interes național, neolimpice: dansul sportiv, gimnastica ritmică; toate celelalte ramuri de sport, nenominalizate mai sus, sunt sporturi de interes general. Urmare a acestui fapt, Primăria Târgu-Mureș ar trebui să sprijine în mod prioritar sportivii care practică aceste ramuri de sport, inclusiv prin acordarea de subvenții. CE ÎNȚELEGEM PRIN... SPORTUL DE MARE PERFORMANȚĂ: acesta îi cuprinde pe toți sportivii care practică unul dintre sporturile prioritare (olimpice) și care sunt selecționați în loturile naționale, ori în polul “Team România”, fete și băieți; de asemenea, în acesta sunt cuprinși și sportivii/echipele care activează în primul eșalon (Liga Națională/Divizia A), care practică una dintre ramurile de sport prioritare, fete și băieți. SPORTUL DE PERFORMANȚĂ: acesta îi cuprinde pe toți sportivii care practică o anumită ramură de sport prioritară (olimpică) și care sunt prezenți în eșalonul secund, fete și băieți; de asemenea, aici sunt cuprinși și sportivii care practică oricare ramură de sport (neolimpică), care sunt prezenți în eșaloanele naționale, fete și băieți, la juniori I și seniori. SPORTUL PENTRU TOȚI: acesta îi cuprinde pe toți cetățenii orașului, de la 3 până la +90 de ani, care practică sportul ocazional/regulat pentru păstrarea și menținerea sănătății. MODALITĂȚILE PRIN CARE PRIMĂRIA TÂRGU-MUREȘ VA SPRIJINI FINANCIAR SPORTUL TÂRGUMUREȘEAN: 1) - prin concursul de proiecte sportive; 2) - pe bază de contracte de genul “oraș-sportiv” ori “oraș-echipă”, prin parteneriat cu diverse structuri sportive/sportivi de mare performanță, prin acordarea de subvenții pentru buna desfășurare a calendarului sportiv, pe baza unor criterii bine stabilite; 3) - prin contracte de prestări servicii/contracte de închiriere a terenurilor de sport; 4) - anual, suma totală alocată sportului târgumureșean se va stabili prin H.C.L. / Pentru a se încheia un CONTRACT de tipul “Oraș-Sportiv” ori un CONTRACT de tipul “Oraș-Echipă”, solicitantul trebuie să îndeplinească unele condiții: să facă o cerere de finanțare; cererea trebuie să fie cosemnată și de președintele clubului; să practice un sport prioritar de interes național; să fie legitimat la un club sportiv din municipiul Târgu-Mureș; să aibă un obiectiv sportiv personal și/sau de echipă; să participe la competițiile sportive de nivel național/internațional; să promoveze orașul Târgu-Mureș; numele orașului Târgu-Mureș și logo-ul său vor figura pe echipamentul său sportiv, pe fotografiile acestuia de prezentare; dreptul de imagine al solicitantului poate fi folosit de Primărie pe perioada derulării contractului; sportivul se angajează să răspundă prompt solicitărilor Primăriei pentru promovarea imaginii acesteia.

Aurel RAȚIU

(Va urma)

Lasă un comentariu