- Luni - “Săptămâna patimilor lui HRISTOS!”

Distribuie pe:

Motto: “Toate au mult mai mult sens atunci când sunt privite prin prisma Bibliei”

(Dr. Ed Knorr-Prof. dr. Canada).

• “Iisus Hristos, lăsându-i pe apostoli, a ieșit afară din cetate la Betania și noaptea a rămas acolo.

Dimineața a doua zi, pe când Se întorcea în cetate a flămânzit;

Și văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât frunze și a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Și smochinul s-a uscat îndată.

Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat, zicând: Cum s-a uscat smochinul acesta?

Iar Iisus răspunzând le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntelui acestuia de veți zice: Ridică-te și aruncă-te în mare, va fi așa.

Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi” (Matei cap. 21, vers. 17-22).

***

• “Vedeți, ca în acest veac să nu vă amăgească cineva;

Căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi.

Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie; luați seama să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul.

Căci se va ridica neam peste neam și

împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri.

Dar toate acestea sunt începutul durerilor!” (Matei cap.24, vers. 4-8).

**

• “Precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului lui Dumnezeu.

Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui.

Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului venind pe norii cerului cu putere și slavă multă. Deci...

“Privegheați și vă rugați, că nu știți în care zi vine Domnul Nostru”.

(Matei cap 24 vers. 27-30; 42; Luni, în prima zi din Săptămâna Patimilor).

P.S Sadhu Sundar Singh, vestit hindus convertit la creștinism: “Da, avem mulți savanți și oameni de știință, dar atât de ignoranți în realitățile divine; avem o mulțime de filosofi, dar atât de puțini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul și care pot să arate semenilor, drumul drept spre mântuire”.

Cu dragoste creștină, părintele Ilie

Lasă un comentariu