Câte două milioane de euro anual pentru Mitropolia Basarabiei și Schitul “Prodromu” de la Muntele Athos

Distribuie pe:

“Anual se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, o sumă în lei, echivalentă cu 2 milioane de euro, pentru Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române. Destinațiile sumei prevăzute se stabilesc de Patriarhia Română și Sinodul Mitropoliei Basarabiei (Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia de Bălți și Episcopia Basarabiei de Sud). Modul de cheltuire a fondurilor alocate, conform destinației, precum și justificarea utilizării acestora se fac cu respectarea dispozițiilor corespunzătoare din legislația care reglementează sprijinul financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România”, prevede propunerea legislativă.

Sumele alocate de la bugetul de stat sunt destinate acoperirii cheltuielilor necesare, printre altele, restaurării și conservării bunurilor din patrimoniul imobil și mobil; achiziționării de imobile necesare desfășurării activităților liturgice, culturale și mediatice ale unităților de cult; activităților de asistență socială și medicală susținute de unitățile de cult organizate de Mitropolia Basarabiei în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni; organizării unor manifestări cultural-religioase și mediatice; construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte culturale, de asistență socială și medicală, restaurării, reparării, întreținerii și administrării clădirilor aparținând centrelor eparhiale, protopopiatelor, parohiilor și mănăstirilor, inclusiv a clădirilor pentru învățământul teologic.

Potrivit unui amendament adoptat de Senat, o sumă similară, echivalentă cu două milioane de euro, se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Schitul românesc “Prodromu”, de la Muntele Athos, din Grecia.

Prevederile legii intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Lasă un comentariu