“Ordonanța trenuleț” cu de toate: amânarea reorganizării instituțiilor publice, creșteri și scăderi, amenzi, salariul minim

Distribuie pe:

Ordonanța privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru consolidare fiscală și combaterea evaziunii fiscale a fost publicată vineri seara în Monitorul Oficial (MO) cu o serie de modificări și prorogări de termene.

Astfel, reorganizarea instituțiilor publice a fost amânată până la data de 30 iunie 2024, textul actului normativ specificând la Articolul LXIX: “Termenele prevăzute la alin. (3) al art. XVII, alin. (6) al art. XVIII, la alin. (7) al art. XX și la alin. (7) al art. XXIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung se prorogă până la data 30.06.2024”.

Prevederile OUG 115/2023 referitoare la cheltuielile publice mai vizează, printre altele, majorarea salariilor bugetarilor cu 5% de la 1 ianuarie 2024 față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, majorarea cuantumului brut al salariilor de bază ale personalului din învățământ, în medie, cu 20% în 2024, în două tranșe, respectiv prima tranșă începând cu data de 1 ianuarie 2024 și a doua tranșă începând cu data de 1 iunie 2024, precum și menținerea cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023.

Potrivit OUG 115/2023, în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

“Sunt exceptați de la aceste prevederi personalul militar, polițiști, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, iar baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție/salariu de bază cuvenită/cuvenit”, se arată în document.

Ordonanța mai prevede că personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor.

Conform notei de fundamentare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget (...). Numărul maxim de posturi finanțat în anul 2024 din fonduri publice de către instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare să fie stabilit astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielile de personal. Ordonatorii de credite vor stabili numărul maxim de posturi care se finanțează, cu respectarea acestei condiționalități.

De asemenea, în 2024 se va menține în plată cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare și valoarea financiară a drepturilor de echipament la nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

Conform documentului, cuantumul lunar al indemnizației de merit prevăzute de art. 5alin.(1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, se va menține anul viitor la nivelul din luna decembrie 2023, de 6.240 lei.

Alte prevederi din actul normativ vizează neacordarea în anul 2024 a biletelor de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici a premiilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017. Prin excepție, în anul 2024 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

Totodată, prin excepție, se pot acorda tichetele de masă a căror valoare se plafonează la nivelul lunii decembrie 2022.

De asemenea, în anii 2024-2025 se vor acorda reduceri de tarife sau, după caz, gratuități numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilitățile de transport prevăzute de actele normative.

Va continua și în 2024 măsura de disponibilizare la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a minim 10% din valoarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, care la data de 31 octombrie înregistrează în execuția bugetară la unele titluri din clasificația economică ale unui capitol bugetar, cu excepția cheltuielilor aferente finanțării externe nerambursabile, plăți sub 50% din valoarea creditelor bugetare aprobate.

În anul 2024 nu se mai acordă ecobonusuri prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, iar cuantumul ecotichetelor, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare, se acordă astfel: 25.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta; 13.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO-2/km în sistem WLTP; 13.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete electrice.

Potrivit Notei de fundamentare, se propune interzicerea, în anul 2024, a achiziționării, preluării în leasing sau închirierii de autoturisme, mobilier și aparatură birotică de către autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare.

Potrivit art. 98 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, amenzile contravenționale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate, un punct-amendă reprezentând valoric 10% din salariul de bază minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

În condițiile în care, începând cu data de 1 octombrie 2023, valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilită la suma de 3.300 de lei lunar, actul normativ specifică că “Un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului”.

În perioada 2011-2017, valoarea punctului-amendă a crescut, astfel: 67 lei în anul 2011, 70 lei în anul 2012, 75 de lei în anul 2013, 85 de lei în anul 2014, 97,5 lei în anul 2015, 125 de lei în anul 2016 și 145 de lei în anul 2017, iar în perioada 2018-2023, valoarea punctului-amendă a fost menținută la o sumă fixă de 145 de lei, prin măsuri anuale de plafonare. (Agerpres)

Lasă un comentariu