Bătrânețea, tinerețea și... mustrarea

Distribuie pe:

* “Bătrânii să fie treji, cinstiți, întregi la minte, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Bătrânele de asemenea să aibă în înfățișare sfințită cuviință, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să învețe de bine, ca să înțelepțească pe cele tinere să-și iubească bărbații, să-și iubească copiii, și să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaților lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu”.

***

* “Pe tineri îi îndeamnă să fie cumpătați, arată-te pildă de fapte bune, cuvânt sănătos și fără prihană. Slugile să se supună stăpânilor lor, întru toate, ca să fie bine plăcute, neîntorcându-le vorba, să nu dosească (fure) ceva, ci să le arate toată buna credință, ca să facă de cinste întru toate învățătura Mântuitorului Hristos” (Epistola către Tit - cap. II).

***

* “De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. De întrebările nebunești și de înșirări de neamuri și de certuri și de sfădirile pentru lege ferește-te, căci sunt nefolositoare și deșarte. Să învețe să poarte de grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie de roadă” (Epistola către Tit - cap. III).

***

EPISTOLA către TIT

TIT a fost un episcop creștin în sec. I, ucenic și colaborator al Sfântului Apostol Pavel. El din naștere era păgân. În “Faptele Apostolilor” el nu apare, dar, în schimb, este menționat adesea în scrisorile Pauline, ca apropiat al lui Pavel, care de fapt l-a și convertit la creștinism, și l-a luat cu el împreună la așa-zisul Sinod al Apostolilor de la Ierusalim din anul 50, și i-a încredințat sarcini importante. După o veche tradiție, a fost primul Episcop al Cretei. Lui Tit i-a fost adresată epistola lui Pavel către Tit. Aceasta este una din cele trei epistole (alături de cele două epistole către Timotei) și una din cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel aflate în Noul Testament. Ea este o colecție de sfaturi adresate lui Tit, organizator și conducător al Bisericii din Creta. Destinatarului epistolei îi sunt indicate condițiile morale pe care trebuie să le îndeplinească episcopii, preoții, bătrânii, tinerii, robii. I se recomandă să se ferească de sofisticări și să ia o atitudine potrivită față de eretici.

***

P.S. În Italia se află pe peretele de la intrarea într-un spital o icoană unde este reprezentat un înger care suflă în cenușa din restul unui foc, cu nădejdea că se va mai face o scânteie din care să iasă foc. Icoana este pusă spre nădejdea bolnavilor din spital: “Voi, toți care intrați aici, să nu disperați! Oricât de bolnavi ați fi, în voi tot mai este o scânteie de sănătate din care doctorii vor putea aprinde viața”.

Noi, creștinii, putem spune că există și unele spitale duhovnicești, unde bolnavii sunt plini de bolile păcatelor, pentru care avem totdeauna o speranță a vindecării lor. Dragostea lui Dumnezeu suflă, de multe ori, tocmai în această cenușă a păcatelor, spre iertarea lor și restabilirea primordială a omului din Eden. La dragostea lui Dumnezeu și noi, bolnavii păcătoși, trebuie să răspundem cu pocăință, dragoste de Dumnezeu și semeni.

Cu pioșenie și dragoste creștină către cei cu “părul nins”,

preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

Lasă un comentariu