Veniturile din jocurile de noroc, calculate la acordarea ajutorului pentru alimente

Distribuie pe:

La 1 februarie, a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 70/2024 pentru aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru alimente anumitor categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024 - 2027.

De sprijinul ma-terial pentru alimente, care constă în tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde și în pachete cu produse alimentare, pot beneficia persoane cu venituri reduse, pensionarii și persoanele cu dizabilități care au câștiguri lunare mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Noul act normativ stabilește un plafon de venituri care permite obținerea sprijinului pentru alimente de către familiile cu cel puțin doi copii în întreținere sau cele monoparentale, respectiv venituri lunare realizate pe membru de familie mai mici sau egale cu 675 de lei.

În stabilirea nivelului de venituri, se iau în calcul veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, respectiv casele de pensii ale sistemelor neintegrate sistemului public de pensii, din indemnizația socială pentru pensionari (pensie minimă), din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din salarii și asimilate salariilor, din cedarea folosinței bunurilor (inclusiv închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințele proprietate personală), din investiții (dividende, dobânzi, transferul titlurilor de valoare, transferul aurului de investiții ori din lichidarea unei persoane juridice), din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din premii și jocuri de noroc, din alte surse (prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă, venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați ori venituri din transferul de monedă virtuală).

În ceea ce privește veniturile din premii și jocuri de noroc, Codul fiscal stabilește că veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, dar și pe cele din promovarea produselor sau serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, în timp ce veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile și serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele de tip jack-pot. Nivelul veniturilor este verificat de instituțiile din subordine Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cu sprijinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (L.P.)

Lucreția Pop

(Sursa foto: mfe.gov.ro)

Lasă un comentariu