COMUNICAT DE PRESĂ - Finalizarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea grădiniței din localitatea Gheorghe Doja, județul Mureș”

Distribuie pe:

Proiectul ” Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea grădiniței din localitatea Gheorghe Doja, județul Mureș”, cod SMIS 124554, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către UAT Comuna Gheorghe Doja și are o valoare totală de 970.548,63 Lei, din care 491.694,68 Lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar al programului, ce monitorizează implementarea proiectului în Regiunea Centru.

Proiectul s-a derulat în perioada 29.01.2020 – 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii educaționale în Comuna Gheorghe Doja, județul Mureș, respectiv îmbunătățirea calității serviciului procesului educațional la nivelul învățământului timpuriu preșcolar, în localitatea Gheorghe Doja, unde cerința pentru acest serviciu este permanentă.

Implementarea proiectului a condus la realizarea unei infrastructuri corespunzătoare desfășurării activităților educaționale preșcolare din cadrul Grădiniței cu Program Normal Gheorghe Doja conform standardelor actuale privind siguranța în exploatare, rezistența și stabilitatea, siguranța la foc, economia de energie și adaptarea la nevoile persoanelor cu dizabilități.

Prin dotarea grădiniței cu echipamente performante și mobilier modern se asigură respectarea actualelor standarde tehnice și de calitate pentru infrastructura de învățământ.

La nivel local, impactul proiectului constă în îmbunătățirea calității sistemului educațional preșcolar de la nivelul comunei Gheorghe Doja, datorită infrastructurii moderne și dotate corespunzător care facilitează desfășurarea activităților educaționale preșcolare și organizarea unor programe de voluntariat cu sprijinul persoanelor vârstnice din comună.

Acest proiect contribuie la atingerea Obiectivului specific al priorității de investiții POR 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

UAT COMUNA GHEORGHE DOJA

Comuna Gheorghe Doja, Str. Principală, Nr. 6

Cod poștal 547260, Jud. Mureș, România

Tel: 0265331112, Fax: 0265331212

Email: ghdoja@cjmures.ro

https://gheorghedoja.ro/

www.regio-adrcentru.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

https://www.cuvantul-liber.ro/wp-content/uploads/2024/03/Anexa-1_Comunicat-finalizare-proiect-copy.pdf

Lasă un comentariu