Academician prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop - Doctor Honoris Causa al Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş


Categorie: Cultural
|
04-06-2015
Nr: 105
|
Autor: ILEANA SANDU
|

Reunit în şedinţă festivă, miercuri, 3 iunie 2015, Senatul Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş a decernat titlul de Doctor Honoris Causa şi înalta distincţie „Medalia Universităţii" academicianului prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP, personalitate marcantă a ştiinţei şi culturii contemporane, membru titular al Academiei Române, director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei, rector al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, în semn de recunoaştere a contribuţiilor sale la promovarea istoriei poporului român în cultura universală.

Evenimentul, desfăşurat în Aula Magna a Universităţii, s-a bucurat de prezenţa rectorului UMF Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, alături de personalităţi ale mediului ştiinţific, spiritual, cultural, reprezentanţi ai administraţiei publice şi mass media.

Despre personalitatea de excepţie a academicianului Ioan-Aurel Pop (cel mai tânăr membru titular al Academiei Române) au vorbit conf. univ. dr. ing. Mircea Dulău - vicepreşedintele Senatului UPM, prof. univ. dr. Călin Enăchescu - rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Iulian Boldea - decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, iar prof. univ. dr. Cornel Sigmirean - preşedintele Senatului - a dat citire cuvântului de Laudatio (text publicat integral în ediţia de ieri a cotidianului nostru).

Cărturar de referinţă, cu o operă ce cuprinde peste 50 de cărţi de unic autor sau în colaborare, şi sute de articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, remarcabil reprezentant al istoriografiei româneşti, profesorul Ioan-Aurel Pop îşi înscrie, de acum, numele în galeria patronilor spirituali ai Universităţii „Petru Maior", fiind un model de urmat pentru întreaga comunitate academică, au subliniat vorbitorii în intervenţiile lor.

După primirea înaltei distincţii onorifice, îmbrăcând roba de laureat al titlului de Doctor Honoris Causa al universităţii târgumureşene, Ioan-Aurel Pop a încântat asistenţa cu un impresionant discurs care, îmbinând rigoarea ştiinţifică a cercetătorului cu structura profund umanistă a istoricului, s-a constituit într-o emoţionantă pledoarie pentru limba română şi pentru apărarea ei, într-o epocă a demitizărilor, relativizărilor şi demolărilor, aflate în plină şi păguboasă expansiune.

Vorbind despre limba română ca „tezaur de surse istorice", Ioan-Aurel Pop a prezentat rezultatele unor solide şi minuţioase cercetări care dovedesc, fără putinţă de tăgadă, că izvoarele ce plasează româna în rândul limbilor neolatine se regăsesc încă în secolul al XVI-lea, în structura lexicală a textelor analizate (aproximativ 90% din cuvinte fiind de origine latină, inclusiv în Maramureşul „dacilor liberi"), fapt confirmat, de altfel, de peste 35 de autori străini din epocă. Istoricul răspunde astfel celor care aduc în discuţie „relatinizarea" limbii române ori sunt „deranjaţi" de prea deasa repetare a sintagmei „limbă romanică".

Dincolo de rigori şi canoane academice, evenimentul de la Aula Magna a Universităţii „Petru Maior" ne-a prilejuit tuturor celor prezenţi bucuria de a descoperi cu adevărat (cităm din Laudatio ) „un om al secolului, elegant, modern, foarte plăcut ca prezenţă publică, puţin ironic şi mai mult generos…"

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval