DIRECTIA POLITIA LOCALA TARGU-MURES

Distribuie pe:

ACTIVITATI DESFASURATE DE SERVICIUL CONTROL
DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI AFISAJ STRADAL,
CONTROL COMERCIAL SI PROTECTIA MEDIULUI,
IN PERIOADA 23 IULIE-5 AUGUST 2014

LUCRARI DE CONSTRUCTII
NEAUTORIZATE

In intervalul 23 iulie � 4 august, cadrele Biroului
Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au intreprins
verificari in teren pentru a rezolva 21 de sesizari
primite de la cetateni sau institutii publice.
Dupa intreprinderea unor demersuri specifice, au
fost identificati investitorii, beneficiarii sau executantii
a 5 lucrari de constructii realizate fara autorizatie de
construire, fiind sanctionati contraventional in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 - republicata,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Edificativ este cazul numitei C.A., care a executat
lucrari de amenajari interioare si exterioare,
supraetajare locuinta personala, fara obtinerea in
prealabil a autorizatiei de construire, motiv pentru
care a fost sanctionata contraventional cu amenda
in valoare de 1.000 de lei, in temeiul art. 26, lit. a din
legea sus-mentionata, fiind somata sa opreasca
lucrarile pana la indeplinirea conditiilor legale.
De asemenea, s-a luat masura sanctionarii
contraventionale, cu amenda in suma de 1.000 de lei,
a SC. P. SRL, care a realizat fara autorizatie de
demolare lucrari prin care a daramat o cladire din
patrimoniul propriu, compusa din trei corpuri, fapt care
contravine normelor legale aplicabile, dispunanduse
concomitent intrarea in legalitate, in sensul
autorizarii lucrarilor executate.
In total, au fost aplicate amenzi in cuantum de 5.000
de lei pentru nerespectarea legislatiei privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

NEREGULI CONSTATATE
LA COMERCIANTI

Agentii Biroului Control Comercial au efectuat, in
conformitate cu Planul de Control aprobat, o serie de
verificari specifice, conform programului de activitate,
la 21 de agenti economici, care isi desfasoara
activitatea pe domeniul public sau in Piata "1848�.
Contextual, s-a urmarit respectarea obligatiei
prevazute de art. 5, alin. 1 din Ordonanta Guvernului
nr. 99/2000* - conform careia: ,,orice exercitiu
comercial se desfasoara numai de catre comercianti
autorizati in conditiile legii�, respectiv a celei
statuate de art. 1, lit. h, din Legea nr.12/1990* privind
obligativitatea ,,intocmirii si afisarii, in unitate, la
locurile de desfacere sau servire, de catre operatorii
economici a preturilor si tarifelor�. Astfel, 5 comercianti
au fost sanctionati contraventional, intrucat
nu respectau dispozitiile legale in cauza, cuantumul
amenzilor aplicate fiind de 1.400 de lei.
Totodata, s-a constatat faptul ca in Piata "1848�,
un producator comercializa alte produse decat cele
inscrise in Certificatul de producator, incalcand
prevederile art. 10, lit. g din Hotararea Guvernului
nr. 661/2001, iar un agent economic depasea obiectul
de activitate aprobat de autoritatea publica locala,
nerespectand astfel dispozitiile art. 73, pct. 3 din Ordonanta
Guvernului nr. 99/2000*, contravenientii fiind sanctionati
cu amenzi in suma de 500 de lei, respectiv 1.000 de lei.
In total, au fost aplicate 8 amenzi, in cuantum de
23.300 de lei pentru nerespectarea legislatiei privind
exercitarea activitatilor de comert si prestari servicii.

ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND
SALUBRITATEA SI MENTINEREA
ESTETICII MUNICIPIULUI

Lucratorii Compartimentului Protectia Mediului au
solutionat 5 sesizari primite din partea cetatenilor cu
privire la nerespectarea obligatiei de a asigura buna
gospodarire a imobilelor, precum si celei referitoare
la conditiile de depozitare si colectare a deseurilor
menajere, impuse de Hotararea Consiliului Local
Municipal nr. 20/2008 � modificata.
In urma investigatiilor operative, a fost identificata
si sanctionata contraventional o persoana care nu
s-a conformat interdictiei de a detine in crestere si
intretinere animale domestice, care prin zgomote si
mirosuri pot deranja vecinii, in interiorul zonei de
protectie instituita prin HCL nr. 265/2010, fapt ce
contravine prevederilor art. 15, alin. 4 din HCL nr. 20/
2008 � modificata, precum si o societate comerciala
care nu avea incheiat un contract pentru colectarea
deseurilor menajere de catre operatorul de salubrizare
abilitat, obligatie prevazuta de art. 3 din acelasi act normativ.
De asemenea, s-a luat masura sanctionarii
contraventionale cu amenda a numitului T.L. pentru
nerespectarea dispozitiei Hotararii Consiliului Local
Municipal nr. 353/2009, potrivit careia "se interzice
hranirea porumbeilor sau a altor pasari salbatice in
balcoane sau pe pervazul ferestrelor, daca prin
aceasta se afecteaza starea de curatenie a imobilului
sau a domeniului public�.

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
director executiv,
Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu