Locuintele ANL pot fi cumparate si cu plata in rate

Distribuie pe:

In sedinta de saptamana trecuta (23 iulie 2014),
Guvernul Romaniei a adoptat o ordonanta de
urgenta care le permite tinerilor chiriasi din
blocurile ANL sa isi cumpere locuintele si in rate,
fie cu un credit bancar contractat cu garantia
statului, fie cu plata in rate lunare, cu un avans
de minimum 15% din valoarea de vanzare. Pana
acum, aceasta procedura nu a fost permisa,
pretul locuintei trebuind sa fie achitat integral la
data cumpararii.
"Pentru achizitionarea locuintelor cu plata in rate,
ratele lunare cuprind o dobanda care acopera
dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei,
la care se adauga doua puncte procentuale, aceasta
dobanda fiind aplicabila la valoarea ramasa de
achitat. Contractul de vanzare cu plata in rate lunare
va stipula ca transferul de proprietate asupra
locuintei se produce dupa achitarea integrala a
valorii de vanzare si ca, pana la achitarea valorii de
vanzare, locuintele raman in administrarea
autoritatilor administratiei publice locale in care
acestea sunt amplasate.
Cumparatorul va avea si posibilitatea achitarii in
avans, in totalitate sau partial, a ratelor ramase,
inclusiv dobanda, pana la data achitarii integrale.
Contractul va mai stabili ca persoana care cumpara
locuinta se obliga sa achite ratele lunare la
scadenta, iar pentru neachitarea la termenul de
scadenta a obligatiilor de plata, va datora dupa
acest termen majorari de intarziere. In cazul
neachitarii a trei rate consecutive, contractul de
vanzare-cumparare va fi considerat reziliat de drept,
fara nicio alta formalitate, titularul contractului fiind
considerat de drept in intarziere si avand obligatia
de a preda locuinta la data notificata.
In cazul rezilierii contractului, titularul este
decazut din dreptul de a solicita restituirea sumelor
achitate, acestea constituindu-se in venituri la ANL.
Valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de
catre autoritatile administratiei publice locale sau de
catre operatorii economici in a caror administrare se
afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile
centrale din domeniul invatamantului si sanatatii sau
de catre unele unitati aflate in subordinea ori sub
coordonarea acestor autoritati si reprezinta valoarea
de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata
construita efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuata
cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune
a locuintei pana la data vanzarii acesteia. Pentru
acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, unitatile
prin care este efectuata vanzarea beneficiaza de un
comision de pana la 1% din valoarea de vanzare
calculata a locuintei, comision care va fi inclus,
impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in pretul
final de vanzare al acesteia�, se precizeaza in recenta
ordonanta a Guvernului.
In prezent (pana la data de 31 iulie a.c.), conform
Ordinului nr. 2401, din 30 iulie 2013, emis de ministrul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
locuintele ANL pot fi cumparate la o valoare de vanzare
de 326 euro pe metrul patrat, inclusiv TVA, din care se
scade amortizarea calculata de la data punerii in
functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia.

Lasă un comentariu