ROMANIA JUDETUL MURES MUNICIPIUL REGHIN

Distribuie pe:

ANUNT

Conform anuntului publicat in M. Of. al Romaniei, partea a VI-a,
nr. 121/01.07.2014, Municipiul Reghin, Piata Petru Maior, nr. 41, Reghin,
judetul Mures, telefon 0265 51.11.12, fax 0265 51.25.42, email
office@primariareghin.ro, face cunoscuta intentia de a atribui
contracte de finantare nerambursabila - sesiunea II - pentru anul de
executie financiara 2014.

1. Reglementari legale privind finantarea nerambursabila: - Legea
nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
- Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de
la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de
interes local, adoptat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Reghin Nr. 31/2014, HCL Reghin nr. 110/2014.

2. Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local
al Municipiului Reghin pentru anul 2014 cuprinde urmatoarele domenii,
cu titlu exemplificativ: culturale; de implementare a programelor
sportive; de educatie civica; de protectie a mediului; pentru cultele
religioase; activitati de tineret. Suma totala alocata: 100.000 lei.

3. Termenul limita de depunere a proiectelor: 01 august 2014, ora
12.00. Proiectele se depun la sediul Primariei Municipiului Reghin,
Piata Petru Maior nr. 41, compartimentul C.I.C. (Centrul de Informare a
Cetateanului). Evaluarea documentelor si a proiectelor se va face
incepand cu data de 04 august 2014.

4. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile, Criteriile
generale si specifice de evaluare a proiectelor, Ghidul solicitantului,
Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de
la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de
interes local, se pun la dispozitia solicitantilor, la sediul Primariei
Muncipiului Reghin sau pe site-ul institutiei http://www.primariareghin.ro.

BIROUL DE PRESA
AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI REGHIN

Lasă un comentariu