Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor, Mures
TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILA

Distribuie pe:

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila reprezinta o procedura de recunoastere de catre
autoritatile romane a actelor de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite in strainatate la autoritatile
locale competente, in vederea producerii efectelor lor juridice.

Potrivit art.41 alin. 3 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, " actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite de autoritatile straine, au
putere doveditoare in tara numai daca sunt inscrise sau transcrise in registrele de stare civila romane.�
Cetateanul roman este obligat ca in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la obtinerea din
strainatate a certificatului/extrasului de stare civila, sa ceara transcrierea acestora. Transcrierea se
efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului,
cu avizul prealabil al directiei judetene de evidenta a persoanelor.

Cererea de transcriere se adreseaza conform prevederilor art. 73 din H.G. 64/2011 pentru aprobarea
Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, primarului unitatii
administrativ � teritoriale pe raza careia isi are domiciliul titularul certificatului/extrasului strain. Cererea se
poate face in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificata de notar public din
Romania, autoritatea romana din strainatate (Ambasada, Consulat), notar public strain, caz in care se vor
respecta prevederile legale privind apostilarea sau supralegalizarea. Din procura speciala trebuie sa rezulte
clar obiectul mandatului, adica depunerea documentelor in vederea transcrierii certificatului/extrasului de
stare civila, precum si ridicarea certificatului eliberat de autoritatile romane.

In perioada ianuarie � mai 2014, la nivelul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Mures, au fost
solutionate un numar de 227 transcrieri, din care 215 avize si 12 respingeri.

DOMBY CAROL LADISLAU, sef serviciu

Lasă un comentariu