CONVOCATOR

Distribuie pe:

Administratul unic al S.C. CLUB �91 S.A., Tg.-Mures, prin Decizia
nr. 1 din 29.05.2014, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor de
la S.C. CLUB �91 S.A., in sedinta extraordinara, la sediul social din
Tg.-Mures, Piata Trandafirilor nr. 43, jud. Mures, pentru data de 07.07.2014,
ora 12:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la
data de 01.07.2014 ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea divizarii societatii comerciale CLUB �91 S.A. si
transmiterea partiala a patrimoniului, potrivit proiectului de divizare,
catre societatea comerciala ROSENBERG S.A. Tg.-Mures, avand
CUI RO-12294481 si J-26/647/1999.

2. Diverse.

Documentele si materialele aferente ordinei de zi se afla la sediul
societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate
de catre acestia, incepand cu data convocarii.

In cazul in care AGA convocata nu intruneste cvorumul necesar,
aceasta se reconvoaca pentru data de 08.07.2014, ora 12:00, in acelasi
loc si cu aceeasi ordine de zi.

Administrator unic,
prin manager

Lasă un comentariu