CONVOCATOR

Distribuie pe:

Administratorul unic al ROSENBERG S.A. Tg.-Mures, prin
Decizia nr. 1 din 29.05.2014, convoaca Adunarea Generala a
Actionarilor de la S.C. ROSENBERG S.A., in sedinta extraordinara,
la sediul social din Tg.-Mures, Piata Trandafirilor nr. 43, jud. Mures,
pentru data de 09.07.2014, ora 12:00, pentru toti actionarii
inregistrati in Registrul actionarilor la data de 01.07.2014 ca data
de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a preluarii patrimoniului, in urma divizarii
S.C. CLUB �91 S.A., potrivit hotararii actionarilor din aceasta societate
si conform proiectului de divizare.

2. Diverse.

Documentele si materialele aferente ordinei de zi se afla la sediul
societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate
de catre acestia, incepand cu data convocarii.

In cazul in care AGA convocata nu intruneste cvorumul necesar,
aceasta se reconvoaca pentru data de 10.07.2014, ora 12:00, in acelasi
loc si cu aceeasi ordine de zi.

Administrator unic,
prin manager

Lasă un comentariu