CONVOCATOR

Distribuie pe:

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 1.576, din data de 23 mai 2014, se convoaca sedinta ordinara a
Consiliului local municipal Targu-Mures, care va avea loc joi, 29 mai 2014, ora 14.00, la sediul Municipiului
Targu-Mures din Piata Victoriei nr. 3, sala 45, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Informare privind participarea dlui Csegzi
Sandor la Conferinta Anuala "Climate Alliance�, la
Luxemburg, in perioada 07 � 10 mai 2014.

2. Proiect de hotarare privind accesul public
gratuit la internet in sistem wireless in Complexul
de agrement si sport "Muresul�, Parcul Platoul
Cornesti, Gradina Zoo si Piata Teatrului din
Municipiul Targu-Mures.

3. Proiect de hotarare privind modificarea
Organigramei Caminului pentru persoane varstnice.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare si a Codului
etic ale Caminului pentru persoane varstnice.

5. Proiect de hotarare privind inlocuirea unui
membru in Consiliul Consultativ al Caminului pentru
persoane varstnice.

6. Proiect de hotarare privind completarea anexei
nr. 1 din Hotararea Consiliului local nr. 95 din 8 aprilie
2014 privind unele masuri in domeniul inchirierii
terenurilor pentru terase de alimentatie publica in
Complexul de Agrement si Sport "Muresul�.

7. Proiect de hotarare privind masuri de realizare
a planului de preventie si gestionare a situatiilor de
urgenta in caz de incendiu.

8. Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului
de minimis pentru investitia realizata de catre
S.C. Privo In S.R.L.

9. Proiect de hotarare privind incadrarea locuintei
situate in Municipiul Targu-Mures, str. Rodniciei nr.
10/15 in categoria locuintelor de serviciu pentru
angajatii S.C. LOCATIV S.A.

10. Proiect de hotarare privind mandatarea
reprezentantului A.G.A., dna Karacsony Erdei Etel,
sa aprobe documentele referitoare la subiectele de
pe ordinea de zi ale sedintei Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 19.06.2014 � S.C. Compania
Aquaserv S.A.

11. Proiect de hotarare privind mandatarea
reprezentantului Municipiului Targu-Mures de a vota
in Adunarea Generala a A.D.I. "Aqua Invest Mures�
ajustarea preturilor si tarifelor pentru serviciile
publice de alimentare cu apa si canalizare prestate
de S.C. Compania Aquaserv S.A. Targu-Mures.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construirea a trei
locuinte individuale, str. Agricultorilor nr. 28",
proprietari - beneficiari: Dicui Mircea si Dicui Violeta.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinta
individuala, str. Remetea nr. 95E�, proprietari beneficiari: Popa Raul - George si Popa Diana - Aura.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinta
individuala, str. Remetea nr. 95D�, proprietari - beneficiari:
Maties Ioan-Ciprian si Maties Aura-Cristina.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu �
stabilire reglementari in vederea construirii unei
case de locuit cu garaj si imprejmuire cu porti de
acces�, str. Cotitura de Jos f.n., proprietar �
beneficiar Socaciu Marius-Cosmin.

16. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1
din Hotararea Consiliului local nr. 219/11 iulie 2013
pentru aprobarea trecerii in folosinta gratuita catre
Agentia Nationala de Locuinte, a terenului in
suprafata de 13.200 mp, situat in Targu-Mures, str.
Depozitelor f.n. (etapa a-III-a A), in vederea
amplasarii a 10 blocuri de locuinte P+3E cu 200
unitati de locuit, cuprinse in programul guvernamental
ANL de constructii de locuinte pentru tineri
destinate inchirierii pentru Armata.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii
prin licitatie publica a unor terenuri apartinand
domeniului public al Municipiului Targu-Mures
pentru desfasurarea comertului stradal sezonier/
ambulant.

18. Proiect de hotarare privind trecerea din
domeniul public in domeniul privat si vanzarea unui
teren in suprafata de 68 mp din Targu-Mures, str.
Constandin Hagi Stoian catre Sepsi Laszlo.

19. Proiect de hotarare privind valorificarea
bunurilor mobile din domeniul privat al Municipiului
Targu-Mures aflate in cladirile centralelor termice
dezafectate din zona de termie neconcesionata in
2010, care nu au fost vandute prin repetarea
procedurilor de licitatie publica conform H.G.R. nr.
841/1995.

20. Proiect de hotarare privind asigurarea
serviciilor de paza si supraveghere a bunurilor mobile
din patrimoniul Municipiului Targu-Mures aflate
in centralele termice concesionate in 2010, ce
urmeaza a fi preluate de la S.C. Locativ S.A.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare
termica a blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din
Piata Garii nr. A3, Targu-Mures�.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Magurei
nr. 17,19, 21, Targu-Mures�.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Magurei
nr. 23, 25, 27, Targu-Mures�.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Mimozelor
nr.1, Targu-Mures�.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Moldovei
nr. 12, Targu-Mures�.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Gheorghe
Marinescu nr. 31, Targu-Mures�.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Constantin
Romanu Vivu nr. 2, Targu-Mures�.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Moldovei
nr. 18A, Targu-Mures�.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din Bulevardul
Pandurilor nr. 72, Targu-Mures�.

30. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din Bulevardul
Pandurilor nr. 5-7, Targu-Mures�.

31. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din Aleea Covasna
nr. 12, Targu-Mures�.

32. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Liviu
Rebreanu nr. 31B, Targu-Mures�.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Mimozelor
nr. 6, Targu-Mures�.

34. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din Aleea Carpati
nr. 43, Targu-Mures�.

35. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
Tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare termica a
blocului de locuinte prin POR DMI 1.2 din str. Koos Ferenc
nr. 21, Targu-Mures�.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finantare si a cheltuielilor aferente pentru proiectul
"Reabilitare termica a blocurilor de locuinte in TarguMures � LOT IV�.

37. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finantare si a cheltuielilor aferente pentru proiectul
"Reabilitare termica a blocurilor de locuinte in TarguMures � LOT V�.

38. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finantare si a cheltuielilor aferente pentru proiectul
"Reabilitare termica a blocurilor de locuinte in TarguMures � LOT VI�.

39. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finantare si a cheltuielilor aferente pentru proiectul
"Reabilitare termica a blocurilor de locuinte in TarguMures � LOT VII�.

40. Proiect de hotarare privind aprobarea Mecanismului
de recuperare a cheltuielilor eligibile si
neeligibile, aferente ratei de co-finantare a asociatiilor
de proprietari a lucrarilor din Programul Operational
Regional 2007 - 2013 axa prioritara 1 - Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor � poli urbani de
crestere - Domeniul de interventie 1.2 - Sprijinirea
investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de
locuinte - LOT IV, V, VI, VII.

41. Proiect de hotarare privind rectificarea unor
temeiuri legale din cuprinsul Hotararilor Consiliului local
nr. 8/30.01.2014 si nr. 50 � 53/27.02.2014.

Primar,

Lasă un comentariu