SC AZOMURES SA Targu-Mures, titulara a proiectului

Distribuie pe:

"Construire decantor suspensii din ape reziduale acide din circuitul
(inchis) NPK�, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures, in
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si
de evaluare adecvata, pentru proiectul "Construire decantor suspensii
din ape reziduale acide din circuitul (inchis) NPK� in loc. TarguMures, str. Gheorghe Doja nr. 300, judetul Mures.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia
mediului A.P.M. Mures, din Targu-Mures, strada Podeni nr. 10, in zilele
de luni-joi, intre orele 9-14, vineri, intre orele 9-12, precum si la
urmatoarea adresa de internet: http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului
anunt, pana la data de 20.05.2014.

Lasă un comentariu