Serviciul de Evidenta a Persoanelor isi prelungeste programul

Distribuie pe:

Aducem la cunostinta cetatenilor cu domiciliul in municipiul
Targu-Mures si in localitatile arondate pe linie de evidenta a
persoanelor ca, pentru rezolvarea in mod operativ a solicitarilor privind
eliberarea documentelor de identitate, Serviciul de Evidenta a
Persoanelor isi va prelungi programul de lucru cu publicul, astfel:

- 8:30 - 12:00, in zilele de sambata, 17.05.2014, si duminica, 18.05.2014

- 8:30 � 18:30, in saptamana 19.05-23.05.2014

- 8:00 - 16:00, in ziua de sambata, 24.05.2014

- 8:00 � 21:00, in ziua de duminica, 25.05.2014

Vor fi solutionate cererile pentru obtinerea actelor de identitate ca
urmare a:

- expirarii termenului de valabilitate, pierderii, furtului, distrugerii sau
deteriorarii;

- schimbarii domiciliului;

- schimbarii numelui/prenumelui titularului, prenumelui parintilor, datei
ori locului nasterii;

- preschimbarii buletinelor de identitate;

- schimbarii denumirii sau rangului localitatilor si strazilor,
a renumerotarii imobilelor, a infiintarii localitatilor sau strazilor;

- atribuirii unui nou CNP;

- deteriorarii actului de identitate.

Reamintim cetatenilor ca actul de identitate este documentul care
se elibereaza cetateanului roman si care face dovada identitatii, a
adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta. Prin act de
identitate se intelege: cartea de identitate, cartea de identitate
provizorie si buletinul de identitate aflat in termen de valabilitate.

Cartea de identitate provizorie se elibereaza in urmatoarele cazuri:

- cand solicitantul nu poseda toate documentele necesare pentru
eliberarea cartii de identitate;

- in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc
temporar in Romania.

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0265 - 25.03.91,
0265 � 25.00.10, direct la sediul serviciului din Targu-Mures, str. Calarasilor
nr. 26 � 28, sau de pe pagina de internet a institutiei www.tirgumures.ro.

Lasă un comentariu