Conditiile in care medicii pensionari isi pot continua activitatea!

Distribuie pe:

In Decizia Colegiului Medicilor din Romania (CMR) nr. 1/2014, publicata
in Monitorul Oficial nr. 176, din 11 martie a.c., se precizeaza ca medicii
pensionari, care au peste 65 de ani, dar nu mai mult de 70 de ani, isi pot
continua activitatea doar daca certificatul lor de sanatate contine
viza medicului psihiatru, cu mentiunea "apt sa lucreze in domeniul
sanitar� si viza medicului, de medicina muncii, cu mentiunea "apt sa
lucreze in specialitatea...� (se precizeaza specialitatea medicului
pentru care se elibereaza certificatul de sanatate). Aceasta decizie a
intrat in vigoare in 11 martie 2014, anterior, medicii pensionari avand
nevoie de certificatul de sanatate, care trebuia sa contina doar viza
de la medicul psihiatru.
Pe langa acest document, medicii pensionari isi pot continua
activitatea doar daca depun urmatoarele documente: cererea, cu
mentionarea expresa a faptului ca este de acord sa desfasoare
activitate medicala peste varsta de pensionare in unitatea medicala
respectiva; copia actului de identitate; copia asigurarii de raspundere
civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul
respectiv, si dovada efectuarii a minimum 40 de ore de educatie
medicala continua, in ultimele 12 luni.
In plus, conform noului act normativ, medicii isi pot continua
activitatea doar daca prezinta un referat al ordonatorului principal de
credite, respectiv Ministerul Sanatatii. Acest referat trebuie sa certifice
deficitul de personal la nivelul unitatii medicale respective, inclusiv,
daca este cazul, pentru linia de garda. Referatul trebuie sa aiba anexata
si dovada scoaterii postului la concurs, precum si precizarea datei
urmatoare in care postul urmeaza sa fie din nou scos la concurs.
Pe baza acestui dosar, medicii pensionari vor primi un aviz de la CMR,
din teritoriul unde este unitatea medicala, precum si de la Ministerul
Sanatatii. Exceptie de la aceasta situatie fac medicii care vor sa
activeze in unitatile sanitare publice.
Reamintim ca, potrivit Deciziei nr. 4/2008, medicii se pensioneaza la
varsta de 65 de ani, indiferent de sex. Cu toate acestea, la cerere, ei
pot continua activitatea medicala pana cand implinesc 70 de ani, daca
sunt membri ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale,
daca detin titlul de profesor universitar, cercetator stiintific gradul I
sau doctor in stiinte medicale, precum si daca au fost detinuti sau
internati din motive politice.

Lasă un comentariu