A N U N T

1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din
municipiul Sighisoara, cu sediul in Sighisoara, str. H. Oberth, nr. 15,
judetul Mures, telefon 0265-771140, anunta cetatenii romani domiciliati
in municipiul Sighisoara si in comunele arondate acestui serviciu
(Viisoara, Danes, Apold, Saschiz, Vanatori, Albesti), care detin acte
de identitate al caror termen de valabilitate a expirat, ca au obligatia
sa se prezinte la sediul serviciului pentru eliberarea noilor carti de
identitate, cu urmatoarele documente:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate - se obtine de la
ghiseu;

2. Certificatul de nastere, cu care se face dovada cetateniei romane,
original si copie;

3. Certificatul de casatorie sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca,
definitiva si irevocabila, avand ca obiect divort/certificatul de deces
al sotului, original si copie;

4. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu,
in original si copie:

- pentru mediul urban: contract de vanzare-cumparare, contract
de inchiriere, extras de carte funciara actualizat etc.;

- pentru mediul rural: adeverinta din Registrul agricol eliberata de
primarie;

5. In cazul in care solicitantul are copii minori sub varsta de 14 ani,
sunt necesare certificatele de nastere ale acestora, in original si copie;

6. Chitanta reprezentand contravaloarea taxei in cuantum de 12 lei,
care se achita la casieria Primariei municipiului Sighisoara, pe numele
solicitantului cartii de identitate;

2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din
municipiul Sighisoara, cu sediul in Sighisoara, str. H. Oberth, nr. 15,
judetul Mures, telefon 0265-771140, anunta parintii care au copii care
au implinit varsta de 14 ani si sunt domiciliati in municipiul Sighisoara
si in comunele arondate acestui serviciu (Viisoara, Danes, Apold,
Saschiz, Vanatori, Albesti) urmatoarele:

In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul insotit
de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul legal sau de
persoana careia i-a fost incredintat in plasament, are obligatia sa
solicite eliberarea primei carti de identitate, prezentand la ghiseul
serviciului de evidenta a persoanei urmatoarele documente:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate - se obtine de
la ghiseu;

2. Certificatul de nastere, cu care se face dovada cetateniei romane,
original si copie;

3. Actul de identitate al unuia dintre parinti/reprezentant legal;

4. Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea
judecatoreasca definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt
divortati, original si copie;

5. Documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada
adresei de domiciliu, in original si copie:

- pentru mediul urban: contract de vanzare-cumparare, contract
de inchiriere, extras de carte funciara actualizat etc. ;

- pentru mediul rural: adeverinta din Registrul agricol eliberata de
primarie;

6. In situatia in care minorul se afla in plasament, este necesar actul
administrativ prin care s-a incuviintat plasamentul, original si copie;

7. Chitanta reprezentand contravaloarea taxei in cuantum de 12 lei,
care se achita la casieria Primariei municipiului Sighisoara, pe numele
solicitantului cartii de identitate;

Tot pe aceasta cale, va facem cunoscut ca, in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si
actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, nerespectarea
obligatiei de a solicita eliberarea unui act de identitate in locul celui al
carui termen de valabilitate a expirat sau la implinirea varstei de 14
ani, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al
municipiului Sighisoara desfasoara activitati de primire a cererilor
pentru eliberarea actelor de identitate si de eliberare a actelor, dupa
urmatorul program:

LUNI :9,00 - 12,00

MARTI: 9,00 - 12,00

MIERCURI: 9,00 - 12,00

JOI: 9,00 - 12,00 si 14,00 - 18,30;

VINERI: 9,00 - 12,00;

Sef serviciu,

Lasă un comentariu