LUCRARI DE CONSTRUCTII NEAUTORIZATE

Distribuie pe:

Cadrele Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au efectuat
27 controale la diverse obiective de pe raza municipiului Targu-Mures.
In urma acestor actiuni depistandu-se 4 lucrari executate fara
"Autorizatie de construire�, iar dupa intreprinderea unor demersuri
specifice au fost identificati investitorii, beneficiarii sau executantii
acestora, fiind sanctionati contraventional cu amenzi in cuantum de
8.000 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 � republicata,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, dispunandu-se
totodata masurile necesare pentru intrarea in legalitate.
Edificativ este cazul unei societati comerciale, care a amplasat doua
"panouri publicitare� de mari dimensiuni pe terenuri apartinand unor
persoane fizice, fara a detine "Autorizatie de construire�, fapt pentru
care i-a fost aplicata o amenda in valoare de 5.000 lei, fiind somata
concomitent sa desfiinteze lucrarile efectuate.
De asemenea, in acest interval, personalul biroului a instrumentat
16 sesizari primite de la cetateni, luandu-se masurile adecvate situatiei
de la fata locului.

LIPSA AUTORIZATIEI
DE FUNCTIONARE

In perioada de referinta, personalul Biroului Control Comercial a
derulat actiuni de control la 86 comercianti avand puncte de lucru in
cartierele Unirii si Tudor Vladimirescu.
In urma verificarilor privind respectarea prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 99/2000, Legii nr. 12/1990, HCL nr. 124/2004 si HCL nr. 39/
2007, au fost depistati 9 comercianti care isi desfasurau activitatea
fara a detine Aviz de functionare/Autorizatie de Alimentatie Publica,
precum si doi agenti economici care comercializau diverse produse
fara a detine documente justificative privind provenienta acestora.
Pentru neregulile constatate au fost incheiate 11 procese-verbale de
constatare a contraventiilor, cuantumul amenzilor aplicate fiind de 6.700 lei.

ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND
SALUBRITATEA SI MENTINEREA
ESTETICII MUNICIPIULUI

Urmarind modalitatile de respectare, de catre persoanele juridice, a
normelor legale impuse de HCL nr. 20/2008 � modificata, cu privire la
conditiile de depozitare si colectare a deseurilor menajere, personalul
compartimentului a intreprins 7 controale la diferiti agenti economici,
6 dintre acestia fiind invitati la sediul institutiei pentru clarificarea
situatiei si sanctionati cu amenda cuprinsa intre 100 si 500 lei,
cuantumul sanctiunilor aplicate fiind de 1.300 lei.
De asemenea, personalul din cadrul compartimentului a solutionat
trei sesizari primite din partea cetatenilor, investigatiile operative
conducand la identificarea si sanctionarea contraventionala a
numitului F. Z. care nu si-a respectat obligatia, prevazuta de art. 1 alin.
1 din HCL nr. 20/2008 � modificata, de a asigura curatenia si buna
gospodarire a curtii si gradinii imobilului proprietate personala.

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
director executiv
Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu