SINTEZA CELOR MAI IMPORTANTE ACTIVITATI PE LINIE DE STARE CIVILA, DESFASURATE LA NIVELUL JUDETULUI, IN ANUL 2013

Distribuie pe:

In conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr. 64/
2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare
civila, coroborat cu prevederile art. 7 din O.G. nr. 84
din 2001 privind infiintarea, organizarea si
functionarea serviciilor publice comunitare de
evidenta persoanelor, atributia principala a Serviciului
de Stare Civila din cadrul Directiei Judetene de
Evidenta a Persoanelor Mures consta in coordonarea
si controlul metodologic al activitatii ofiterilor de stare
civila din judet, in ceea ce priveste modul de gestionare
si de intocmire a actelor de stare civila, gestionarea,
justificarea eliberarii certificatelor de stare civila,
operarea si comunicarea mentiunilor in termenul
prevazut de lege, modul de utilizare si operare a
datelor in programul informatic de stare civila, modul
de insusire si implementare a noilor prevederi legale
in materie etc.
In anul 2013, in vederea realizarii acestei atributii
s-a oferit coordonare, sprijin metodologic si indrumare
tuturor ofiterilor de stare civila, functionarilor publici
ce au delegate atributiile de stare civila, la solicitarea
acestora scrisa sau telefonica, personal la sediul
institutiei sau a primariei, fiind inregistrate si
solutionate un numar de 483 de solicitari.
Activitatile de control: Au fost efectuate 127 de
actiuni de control din care 117 controale de fond la
95 primarii comunale, 22 la municipii si orase, 10
controale tematice metodologice. Cu aceasta ocazie,
au fost efectuate activitati de verificare a modului
de intocmire a 16.042 acte de stare civila, din care:
6.210 acte de nastere, 2.697 acte de casatorie, 7.135
acte de deces.
Au format obiectul actiunilor de control eliberarea
de catre ofiterii de stare civila a unui numar de 28.255
certificate de stare civila, 14.216 certificate de
nastere, 5.012 certificate de casatorie, 9.027
certificate de deces.
A fost verificata inregistrarea a 14 adoptii,
transcrierea a 655 de certificate obtinute de cetatenii
romani aflati in strainatate,12.575 comunicari de
mentiuni, 743 sentinte civile de divort ramase
definitive, 51 divorturi administrative.
La finalul actiunilor de control s-au intocmit la fata
locului procese-verbale de control, prin care au fost
stabilite masuri in scopul remedierii deficientelor
constatate. A fost aplicata o sanctiune contraventionala
� avertisment unui ofiter de stare civila
delegat, pentru indeplinirea defectuoasa a unor
atributii legale.
In cursul anului 2013, la nivelul celor 102 UAT din
judet s-au intocmit un numar de 15.929 acte de stare
civila, din care: 6.335 acte de nastere, 2.533 acte de
casatorie si 7.061 acte de deces.
La nivelul serviciului de stare civila din cadrul
D.J.E.P. Mures, in cursul anului au fost operate 21.544
mentiuni la exemplarul II, a fost parcursa procedura
legala in vederea avizarii rectificarii pentru un numar
de 298 acte de stare civila, au fost eliberate 786
extrase pentru uzul organelor de stat, necesare
demersurilor pentru parcurgerea procedurilor
specifice de anulare, completare, rectificare a actelor
de stare civila, s-a avizat transcrierea a 709 certificate
de stare civila, s-a realizat procedura de solicitare
de la D.E.P.A.B.D. si de atribuire a numerelor pentru
certificatele de divort pentru 25 dosare si s-au operat
214 divorturi notariale pe actele de casatorie aflate
in pastratea D.J.E.P. Mures; s-a parcurs procedura
specifica in vederea schimbarii numelui pe cale
administrativa pentru 53 cazuri de schimbare de nume,
din care 51 aprobari si 2 respingeri; s-au primit de la
nivel central, operat si transmis la exemplarul I un
numar de 12 mentiuni de renuntare/redobandire/
acordare a cetateniei romane.
In luna iunie, s-a realizat transmiterea la nivel
central a documentelor celor 102 UAT necesare
pentru implementarea proiectului national "Sistemul
Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare
Civila�. Obiectivul general al proiectului consta in
optimizarea activitatii de stare civila prin
automatizarea sistemului de inregistrare a actelor si
faptelor de stare civila, emitere/eliberare a
documentelor de stare civila, precum si asigurarea
supotului necesar dezvoltarii si accesarii serviciilor
electronice ce au la baza informatii primare de stare
civila, pentru cresterea calitatii serviciilor, a
informatiilor privind persoana fizica, respectiv a
celeritatii actualizarii Registrului national de evidenta
a persoanelor.
Urmare a solicitarilor D.E.P.A.B.D., din iunie 2013, cu
privire la intocmirea si transmiterea lunara a situatiei
privind numarul de acte de nastere intocmite, precum
si a numarului de certificate medicale constatatoare
ale nascutului viu eliberate de maternitatile de pe
raza de competenta, D.J.E.P. Mures a efectuat
urmatoarele activitati:
- transmiterea la cele 6 U.A.T. care au pe raza de
competenta cele 8 maternitati a indrumarilor necesare
pentru realizarea activitatilor la termen si in conditii
optime;
- organizarea la sediul institutiei a unei intalnire de
lucru cu reprezentantul D.S.P. Mures, pentru informare
si stabilirea modului de colaborare in vederea reusitei
acestei activitati;
- s-a incheiat un protocol de colaborare intre
D.J.E.P., D.S.P., spitalele corespunzatoare si cele 6
U.A.T. care au pe raza de competenta cele 8
maternitati;
- activitati de coordonare a persoanelor
responsabile la sediul institutiei sau telefonic;
- participarea la 2 actiuni de coordonare a activitatii
unitatilor sanitare, impreuna cu reprezentantul DSP
Mures care are si atributii de control pe acest segment
de activitate la nivelul unitatilor sanitare;
In urma centralizarii datelor primite de la maternitati
si responsabilii de la nivel local, la finele anului 2013
au ramas neridicate un numar de 154 certificate
medicale constatatoare ale nascutului viu, iar un
numar de 271 certificate medicale constatatoare ale
nascutului viu nu au fost inregistrate in actele de
stare civila (la 31 decembrie 2013).
Lunar, s-a coordonat activitatea pe lina punerii in
legalitate cu acte de stare civila a cetatenilor romani
de etnie roma, iar indicatorii au fost transmisi la nivel
central.
La inceputul anului 2013 erau in evidentele noastre
un numar de 370 cetateni romani de etnie roma fara
acte de stare civila, iar in cursul anului au fost
identificate 158 cazuri noi. Au fost solutionate 197
cazuri prin intocmirea actelor de nastere, 65 actiuni
de inregistrare tardiva a nasterii se afla pe rolul
instantelor competente. Au fost eliberate noi
certificate de stare civila cetatenilor romani de etnie
roma care le-au pierdut/distrus pe cele eliberate
anterior. La finele anului, erau in evidenta judeteana
266 persoane cu situatia neclara pe linie de stare
civila, in diferite stadii de lucru.
La nivelul judetului Mures este implementata o
aplicatie pentru informatizarea serviciilor de stare
civila, care este operationala din luna martie 2009,
fiind utilizata de 92 unitati administrativ-teritoriale. In
prezent, aceasta aplicatie este unita intr-un sistem
coroborativ integrat, permitand lucrul ca o echipa
formata din 4 aplicanti: judetele Mures, BistritaNasaud, Buzau si Valcea.

Director executiv,

Lasă un comentariu