Deputatii au adoptat Legea salubrizarii, care stabileste obligativitatea colectarii selective a deseurilor

Distribuie pe:

Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege
privind salubrizarea, care stabileste obligativitatea
colectarii selective a deseurilor.
Deputatii au votat proiectul de lege, initiat de
senatorul Petru Filip in anul 2010, cu 235 voturi
"pentru�, 69 "impotriva� si noua abtineri.
Proiectul de lege are ca obiect modificarea si
completarea Legii serviciului de salubrizare a
localitatilor nr. 101/2006 cu modificarile ulterioare si
amendeaza cadrul legislativ actual, impunand
obligatii clare generatorilor de deseuri de a implementa
sisteme de colectare selectiva pentru hartie,
metal, plastic, sticla. Proiectul stabileste obligativitatea
organizarii sistemului de colectare selectiva,
perioada maxima de organizare si termenul limita de
implementare, persoanele si modul de delegare a
responsabilitatii aplicarii acestuia, penalizari si amenzi.
Prevederile prezentei legi se aplica serviciului
public de salubrizare a localitatilor, infiintat si
organizat de catre autoritatile administratiei publice
locale la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,
judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti.
Potrivit raportului Comisiei de industrii, autoritatile
administratiei publice locale au obligatia sa
implementeze un sistem de colectare separata pe
minimum patru fractii respectiv hartie, mase plastice,
metale si sticla.
In situatia in care nu este posibil, din punct de
vedere tehnic, economic, al protectiei mediului, al
sanatatii populatiei si al respectarii standardelor de
calitate necesare pentru sectoarele de reciclare
corespunzatoare, precum si implementarea unui
sistem de colectare separata pe minimum 4 fractii,
autoritatile administratiei publice locale au obligatia
sa implementeze un sistem de colectare separata a
deseurilor municipale pe minimum doua fractii, umed
si uscat si de sortare prin care sa obtina cel putin
cele patru fractii.
Biodeseurile colectate separat din deseurile
municipale si deseurile similare, de la detinatorii de
deseuri si sau de la statiile de transfer si de sortare,
se transporta catre statiile de producere a compostului
ori catre alte instalatii de procesare si tratare
adecvata, daca valorificarea biodeseurilor se face fara
riscuri pentru sanatatea populatiei si mediului si se
transporta in vederea eliminarii la depozitele de deseuri.
Transportul deseurilor municipale si deseurilor
similare colectate separat, de la detinatorii de deseuri,
se efectueaza numai de catre operatorii licentiati care
au contracte de delegare a gestiunii incheiate cu
autoritatile administratiei publice locale respective sau
in cazul gestiunii directe au hotarare de dare in
administrare a acestei activitati.
Unitatile administrativ teritoriale au calitatea de
detinator legal al deseurilor municipale si deseurilor
similare, depozitate in recipientele amplasate in aria
lor teritoriala.
Preluarea deseurilor din recipientele si containerele
amplasate in punctele de colectare de catre alte
persoane decat operatorii licentiati pentru prestarea
activitatii constituie infractiune de furt si se
sanctioneaza potrivit legii.
Operatorii licentiati de catre ANRSC pentru prestarea
activitatii de colectare separata si transport separat al
deseurilor au obligatia sa tina evidenta si sa raporteze
lunar autoritatilor administratiei locale si ANRSC cantitatile
predate operatorilor economici care desfasoara activitati
de tratare a deseurilor, pe fiecare tip de deseu.
Operatorii au obligatia de a pune la dispozitia
detinatorilor de deseuri containerele/recipientele,
precum si, dupa caz, sacii necesari realizarii activitatii
de precolectare separata a deseurilor. Costurile de
achizitionare a acestora se includ in tariful ofertat
pentru prestarea activitatii de colectare separata si
transportul separat al deseurilor, daca nu sunt puse la
dispozitie de delegatar.
Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale
ofertate/aprobate se stabilesc, se ajusteaza sau se
modifica de catre autoritatile administratiei publice locale.
Camera Deputatilor este for decizional pentru acest
proiect de lege, care a fost adoptat de Senat in sedinta
din 26 aprilie 2010.

AGERPRES

Lasă un comentariu