"Targul de practica„

Universitatea "Petru Maior� din Targu-Mures, in colaborare cu
TecHub Mures organizeaza astazi, 27 noiembrie 2013, intre orele 13001530, in Sala Senatului, R 21, din str. Nicolae Iorga nr.1, TARGUL DE
PRACTICA IT&C.

Evenimentul reprezinta convergenta a doua proiecte:

- al UPM: Cresterea eficientei procesului educational atat la studiile de
licenta, cat si la studiile de masterat prin conectarea la realitatea economica;

- proiectul TecHub Mures: Dezvoltarea si modernizarea pregatirii
resurselor umane in IT.

Cu ocazia TARGULUI DE PRACTICA IT&C, firmele vor prezenta
informatii privind profilul de activitate, tehnologiile in care lucreaza,
metodologii de inginerie soft, metodologii de management al proiectelor,
precum si pozitiile de practica disponibile, prin intermediul paginilor
web, pliante, brosuri, roll-up etc.

Studentii isi vor exprima interesul pentru practica la diferite firme,
urmand a participa la selectie. Cadrul legal de desfasurare a practicii
este reglementat prin Protocolul de Practica semnat de universitate
cu toate firmele la care studentii isi desfasoara practica.

Evenimentul se inscrie in seria unor activitati de anvergura initiate
de UPM pentru realizarea practicii studentilor si identificarea de
oportunitati de angajare la incheierea studiilor.

Ec. GABRIELA BOANGAR, responsabil relatii publice

Lasă un comentariu