Conditiile in care programatorii sunt scutiti de impozitul pe venit

Distribuie pe:

In Monitorul Oficial al Romaniei,
nr. 575 din de 10 septembrie a.c., a
fost publicat Ordinul comun al
ministrului Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor
Varstnice, ministrului pentru Societatea
Informationala si ministrului
Finantelor Publice nr. 539/225/1479/
2013 privind incadrarea in activitatea
de creatie de programe
pentru calculator. Actul normativ
detaliaza conditiile in care anga
jatii agentilor economici si ai institutiilor publice, care realizeaza
activitati de creatie de programe pentru calculator, beneficiaza de
scutirea de impozit pe venit, prevazuta de Codul Fiscal.
Astfel, angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea
pe teritoriul Romaniei, al caror obiect de activitate include crearea de
programe pentru calculator (cod CAEN 821, 5829, 6201, 6202, 6209),
precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public
beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, daca sunt indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii: posturile pe care sunt angajati
corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa la actul
normativ; postul face parte dintr-un compartiment specializat de
informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru
de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment
sau altele similare; au diploma acordata dupa finalizarea unei forme de
invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa
finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o
institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre
specializarile cuprinse in anexa la actul normativ, si presteaza, efectiv,
una dintre activitatile prezentate in actul normativ; angajatorul a realizat
in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice,
ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate
comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin
echivalentul in lei a 10.000 dolari americani pentru fiecare angajat care
beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Lasă un comentariu