Semnalam„ Semnalam„
Proiect de ordin pentru scoaterea pajistilor din circuitul agricol

Distribuie pe:

Tarziu, ca de obicei in toate distrugerile din ultimii douazeci de ani,
vorba din popor "Dupa ploaie chepeneag�, Ministerul Agriculturii si
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara au elaborat un
proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei scoaterii definitive/
temporare din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de
folosinta pajisti permanente. In acest scop vor fi infiintate la nivelul
DADR judetene Registrul electronic al scoaterii din circuitul agricol/
recuperarii suprafetelor de pajisti permanente, gestionat, modificat si
completat de catre DADR, la nivel judetean, respectiv de catre directia
specializata din Ministerul Agriculturii la nivel national. Potrivit
proiectului de ordin, terenurile agricole neproductive sunt: cele cu
eroziune de suprafata foarte puternica si excesiva; cu eroziune de
adancime (ogase, ravene, torenti); terenurile afectate de alunecari
active, prabusiri, surpari si curgeri noroioase; terenurile nisipoase,
expuse erodarii de catre vant si apa; cele cu aglomerari de pietris,
bolovanis, grohotis si depozite de aluviuni torentiale, cu exces
permanent de umiditate, saraturate sau puternic acide; cele cu
substante chimice, petroliere sau noxe, ocupate cu halde de minereu,
deseuri industriale sau menajere, gropi de imprumut; nisipurile mobile
care necesita lucrari de impadurire pentru fixare; terenuri ameliorate
cu plantatii silvice, dar cu vegetatia distrusa, inlaturata. Potrivit
proiectului de ordin se interzice amplasarea constructiilor de orice
fel pe pajisti din extravilan, cu exceptia constructiilor care servesc
activitati agricole; retele de comunicatii electronice; refugii montane;
infiintarea de noi capacitati pentru energie regenerabila; amplasarea
de obiective de interes national, judetean sau local, declarate de
utilitate publica; lucrari privind apararea tarii. Scoaterea din circuitul
agricol a pajistilor presupune recuperarea suprafetei din terenurile
neproductive a unei suprafete egale cu cea propusa sa fie scoasa.
Pentru suprafata de pana la 100 ha, scoaterea definitiva sau
temporara din circuitul agricol a pajistilor din extravilan se aproba
prin decizia directorului DADR, pe baza avizului Oficiului de Cadastru
si Publicitate Imobiliara, prin achitarea unei taxe. Pentru peste 100
de hectare aprobarile se acorda de Ministerul Agriculturii.

Lasă un comentariu