Titularizare 2013

Distribuie pe:

Peste 6.000 de posturi in invatamantul preuniversitar

Ieri, 30 iulie, a avut loc proba
scrisa din cadrul concursului de
ocupare a posturilor didactice/
catedrelor vacante/rezervate, in 97
de centre de concurs constituite
la nivel national. Au fost asteptati
sa participe cei 36.587 de candidati
care au obtinut cel putin
nota 5 la inspectiile speciale sau
probele practice desfasurate
in perioada 27 mai - 28 iunie. Initial,
in perioada 8-17 mai, s-au inscris
la concurs 38.554 de candidati,
dintre care 4.964 de educatoare/
profesori pentru invatamant prescolar, 4.747 de invatatori/profesori
pentru invatamant primar, 3.962 de
profesori de limba si literatura
romana, 3.243 de profesori de
educatie fizica si sport si 2.618
profesori de limba si literatura
engleza. Pentru concursul de ocupare
a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate in invatamantul
preuniversitar, sesiunea
2013, au fost publicate 6.074 posturi
didactice/catedre vacante pentru
angajare pe perioada nedeterminata
(3.141 in mediul urban si
2.933 in mediul rural). Cele mai multe
locuri vacante sunt pentru posturile
didactice de educatoare/profesori
pentru invatamant prescolar (1.248),
invatatori/profesori pentru invatamant primar (1.122), educatie fizica
si sport (344), matematica (318) si
limba engleza (261).
Concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/
rezervate in invatamantul preuniversitar
presupune sustinerea
unei probe practice sau inspectii
speciale la clasa si a unei probe
scrise din didactica specialitatii.
Subiectele, traducerea acestora in
limbile minoritatilor nationale si
baremele de evaluare pentru cele
148 de discipline de concurs au
fost asigurate de Centrul National
de Evaluare si Examinare.

Calendarul examenului

Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru
luni, 5 august.Contestatiile se depun la sediile
inspectoratelor scolare in zilele de 5 august, pana
la ora 21, respectiv 6 august, pana la ora 15.
Pentru angajarea pe perioada nedeterminata
(titularizare), candidatii trebuie sa obtina minimum
nota 7 (sapte), atat la proba scrisa, cat si la proba
practica/inspectia speciala la clasa in profilul
postului. Pentru angajarea pe perioada determinata
(suplinire), candidatii trebuie sa obtina minimum
nota 5 (cinci), atat la proba scrisa, cat si la proba
practica/inspectia speciala in profilul postului.
Repartizarea candidatilor pentru angajare pe
perioada nedeterminata se realizeaza in sedinte
publice organizate de centrele de concurs in zilele
de 9 si 12 august, iar repartizarea candidatilor
pentru angajare pe perioada determinata, in data
de 14 august.
Profesorii care au obtinut cel putin media 5 la
inspectiile la clasa in profilul postului, in cadrul
examenului national de definitivare in invatamant,
sesiunea 2013, au avut posibilitatea de a folosi acest
rezultat si in cadrul concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de
invatamant preuniversitar, sesiunea 2013.

Lasă un comentariu