Model unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice

Distribuie pe:

In Monitorul Oficial nr. 295, din 23 mai a.c., a fost
publicat Ordinul Ministerului Sanatatii si al Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 691/261/2013,
privind aprobarea modelului unic al biletului de
trimitere pentru investigatii paraclinice, utilizat in
sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
Astfel, articolul 1 din Ordinul ministrului Sanatatii si
al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului
unic al biletului de trimitere pentru investigatii
paraclinice, utilizat in sistemul asigurarilor sociale
de sanatate, se completeaza dupa cum urmeaza:
dupa alineatul (2), se introduc doua noi alineate ( 3
si 4), cu urmatorul cuprins: "(3) - Pana la tiparirea
formularelor de bilete de trimitere pentru
recomandarea investigatiei paraclinice de inalta
performanta si a achizitionarii acestora de catre
furnizorii de servicii medicale, pentru recomandarea
respectivei investigatii, se va utiliza biletul de trimitere
pentru investigatii paraclinice (formular cu regim
special, utilizat pentru recomandarea serviciilor de
inalta performanta). (4) - Pentru situatiile prevazute
la aliniatul (3), medicul care face recomandarea va
completa, pe verso-ul biletului de trimitere,
observatiile speciale legate de pacient�.

Lasă un comentariu