„DUHOVNICIA ȘI CULTURA - TEMELII PENTRU O SLUJIRE SACERDOTALĂ DINAMICĂ ȘI RODNICĂ"

Distribuie pe:

CONFERINȚA PREOȚEASCĂ DIN TOAMNA ANULUI 2014 A PREOȚILOR DIN PROTOPOPIATUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ

Marți, 4 noiembrie, anul Domnului 2014, în prezența Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop dr. IRINEU de Alba Iulia, s-a desfășurat, la noul sediu protopopesc din orașul Luduș, Conferința de toamnă a preoților ortodocși, cu tema mai sus menționată. Ea a fost dezbătută de preoții: Pintilie Ionel, din parohia Șeulia de Mureș, și preotul Ilie-Adrian Cucui, din parohia „Sf. Gheorghe" - Iernut.

Ambii preoți, în calitate de referent și coreferent, au dezbătut tema în mod cu totul deosebit, oferindu-ne participaților o adevărată hrană sufletească, pe care fiecare dintre noi, la parohiile unde ne desfășurăm misiunea preoțească, s-o putem da credincioșilor pe care-i slujim, dar și implicit nouă, ca sacerdoți hristici.

Din cuprinsul ambelor conferințe am desprins următoarele:

Mântuirea este scopul tuturor credincioșilor, act dohovnicesc primordial, în care preotul, ca slujitor, are un rol major. Noi, preoții, și credincioșii noștri trebuie să nu ne ascundem de Hristos, ci să urmăm calea Lui, cu toate sfaturile date ca legi și porunci. Adevărata duhovnicie este „ozonul" interior, care trebuie să cuprindă preotul în misiunea sa. Rugăciunea preotului să fie o armă a înțelepciunii și o oglindă în sporirea tuturor credincioșilor. Dacă preotul nu este hrănit cu rugăciune, este mai ușor de ispitit de Diavol, care știm că nu iubește pe preot și ceea ce face el pentru Biserica lui Hristos. Conștinciozitatea preotului trebuie să fie reliefată prin: Sf. Liturghie, Spovedanie, Rugăciunea inimii, citirea Psaltirii, Sf. Împărtășanie, rugăciunea zilei: „Roagă-te oricum, dar roagă-te neîncetat".

Trezvia și lucrarea virtuților" sunt alte elemente bine conturate prin îndemnuri ca acestea: preotul să fie atent cu tot ce este în jurul său; lectura biblică, și nu numai, să fie o coordonată zilnică, bine știind că o corabie fără lumină este ca și cum am închide Sfânta Scriptură, nu ne duce la limanul mult așteptat, al mântuirii. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru a ne da înțelepciune și dragoste, ca una care ne dă adevărata libertate. Hristos a fost un Pedagog desăvârșit, ceea ce ni se cere și nouă, preoților. Preotul trebuie să-L descopere pe Dumnezeu oamenilor, în tot ceea ce este frumos și constructiv, într-o societate în liberă cădere. Credincioșii sunt copiii noștri, pe care trebuie să-i supraveghem și să-i hrănim duhovnicește, iar noi, ca sacerdoți, să ne facem „pildă în toți și în toate", să fim lumină și stâncă a lui Hristos.

Subsemnatul a prezentat pe scurt trei aspecte: Implicarea preoților mai adânc în viața socială, ca unii care facem parte dintr-o religie majoritară și națională, cu responsabilități față de POPOR, NEAM ȘI țARĂ; Abonarea preoților ortodocși la cotidianul „CUVÂNTUL LIBER", pentru a avea la îndemână o sursă de cunoaștere necesară misiunii noastre, în zona noastră, a Mureșului, unde parcă reapar norii negri... Reînființarea și activarea practică a Cercului pastoral, prin care preoții să se cunoască mai bine, și, ca atare, să-și rezolve mai ușor problemele misiunii, care nu sunt tocmai ușoare, așa cum cred mulți oameni.

Înaltul Ierah, cărturarul dr. IRINEU, vine ca un adevărat balsam sufletesc și ne hrănește ca un părinte iubitor: Noi, preoții suntem mâinile și grumazul lui Dumnezeu și, prin noi, El să-și găsească adevărata plăcere. Ortodoxia este cerul pe pământ, este o Biserică majoritară și națională, pe care noi trebuie s-o reprezentăm cu cinste și demnitate. Prin taina hirotoniei, noi, preoții, suntem învestiți cu putere de sus, și suntem „canale hristice", adevărate semne ale societății lui Hristos, suntem tămăduitori sufletești, având ca arme: exemplul personal, rugăciunea și credința. Noi putem schimba lumea numai dacă suntem „candele" și „făclii" luminătoare; în rugăciune găsim mai multă lumină și suntem mai aproape de Dumnezeu. Hristos are nevoie de preoți contemplativi care să împartă ordinea morală spre zidirea societății actuale. Responsabilitatea preotului este enormă, bine știind că el, în lume, este „Dumnezeu pământesc" un „ambasador duhovnicesc". Să studiem tot timpul, bine știind că înaintașii noștri ne-au lăsat o Ortodoxie bine consolidată, având la bază educația și cultura creștină, dimpreună cu virtuțile creștinești. Ne încurajează în misiunea sfântă, dar și dificilă, ca unul care este conștient de greutățile prin care trec 60% dintre preoți, dar ne-a îndemnat să apelăm la rugăciuni către Domnul Iisus Hristos și Maica Domnului, ca adevărate izvoare de salvare într-o societate românească și universală care ne pune tot mai mult la încercare misiunea sacerdotală.

În cântul vibrant al noului cor protopopesc, format de părintele Iconom Stavrofor Camară Daniel, înălțat IERARHULUI ȘI CĂRTURARULUI DIN CETATEA ISTORICĂ A LUI HORIA, CLOȘA ȘI CRIȘAN, ȘI A DOMNITORULUI UNIRII MIHAI VITEAZUL, ne-am despărțit într-o dragoste frățească, dar și mai întăriți și hotărâți de a sluji pe Dumnezeu și țara noastră, România.

Lasă un comentariu