Postul Crăciunului - perioadă de pocăință și pregătire

Distribuie pe:

Postul Crăciunului, dinaintea Nașterii Domnului, ține 40 de zile (15 noiembrie - 25 decembrie). S-a lăsat de sec în seara de 14 noiembrie. Este rânduit pentru a ne pregăti spre cuviincioasa întâmpinare a Nașterii Domnului Iisus Hristos, care înfățișează noaptea în care trăia omenirea dinainte de Mântuitorul, când Patriarhii și Drepții Legii Vechi așteptau venirea Lui cu post și rugăciune. Ne aduce aminte de postul de 40 de zile al lui Moise în pustie înainte de primirea Legii (Ieș 34, 28). Se dezleagă la pește în ziua de 21 noiembrie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului), fiind praznic mare. În Ajunul Crăciunului se ajunează, nu se mănâncă nimic până la ivirea Luceafărului de seară, care închipuie steaua Magilor, după care se mănâncă uscat: semințe, poame, turte sau covrigi. În ziua Crăciunului, în orice zi ar cădea, se mănâncă de dulce.

De reținut: „Postul este înfrânare de la toate mâncărurile sau, în caz de boală, numai de la unele, de asemenea și de la băuturi și de la toate cele lumești și de la toate poftele cele rele, pentru ca să poată creștinul să își facă rugăciunea lui mai cu înlesnire și să îi fie milostiv Dumnezeu. Încă pentru a ucide poftele trupului și a primi harul lui Dumnezeu..." (Mărturisirea de credință, partea a treia. Sfântul Ioan Gură de Aur zice despre post „Postiți? Arătați-mi-o prin fapte. Cum? De vedeți un sărac, aveți milă de el; un dușman, împăcați-vă cu el; un prieten înconjurat de nume bun, nu-l invidiați ; o femeie frumoasă, întoarceți capul. Nu numai gura și stomacul vostru să postească, ci și ochiul, și urechile, și picioarele, și mâinile voastre, și toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate și de furt și de lăcomie … Ochii neprivind cu ispitire frumusețile străine. Gura trebuie să postească de calomnii și de alte vorbiri rușinoase." (Cuvânt către antiohieni). În Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind însemnătatea Anului Omagial Euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii), citită în Bisericile ortodoxe în prima duminică din Postul Nașterii Domnului (16 noiembrie 2014) se recomandă: „Postul acesta al Crăciunului este mai ales o școală a milosteniei în care învățăm să răspundem cu dărnicie milostivirii și bunătății nesfârșite a lui Dumnezeu pentru noi, arătată prin întruparea Fiului Său, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, după cum mărturisim în Crezul Ortodox… Avem datoria creștinească de a întâmpina și a face simțită bucuria Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și a prezenței sale iubitoare în inima creștinilor printr-o faptă de milostenie, printr-un cuvânt bun sau un gest de încurajare care alină suferința sau singurătatea orfanilor, bolnavilor, săracilor, bătrânilor, văduvelor, marginalizaților, tuturor acelora pe care societatea nu-i ajută, dar pe care Dumnezeu Cel milostiv îi iubește și ne cere nouă, creștinilor, să-i ajutăm spiritual și material. De aceea, vă îndemnăm și în anul acesta să organizați în parohii și mănăstiri, la protopopiate și la centrele eparhiale, colecte de alimente, haine, medicamente și bani, pentru a fi distribuite tuturor celor aflați în suferință sau în dificultate, fiecare contribuind cu darul său, după cum îl îndeamnă inima sa, bine știind că: Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună". (2 Corinteni 9,7),

 

Lasă un comentariu