Simpozion omagial, consacrat Unirii celei Mari de la 1 Decembrie 1918

Distribuie pe:

La Colegiul Național „Alexandru Papiu-Ilarian" din Târgu-Mureș în data de 27 noiembrie a.c., în Sala de festivități a colegiului nostru, în prezența profesorilor și a numeroși elevi din ciclul gimnazial și din cel liceal, s-a derulat o manifestare cu adevărat de excepție, prin diversitatea și înalta ținută intelectuală și artistică ale momentelor acesteia, exprimând puternicul sentiment patriotic de care este animat colectivul acestei instituții școlare.

Imnul Național a fost interpretat de corul elevilor din clasele V-VIII, condus de doamna profesoară Jeddi Tünde, iar intervențiile vorbitorilor au fost contrapunctate de o suită de cântece patriotice. Cuvântul de deschidere a acestei activități educative a aparținut doamnei directoare Cristina-Ligia Someșan, care a evidențiat atât semnificația acestui eveniment istoric esențial în evoluția istorică a neamului românesc, cât și datoria tinerilor actualei generații de a-și cunoaște rădăcinile, de a fi mândri de ascendența noastră și de a aduce cinste românismului oriîncotro li se vor îndrepta năzuințele și pașii în lumea globalizată din zilele noastre.

Subsemnatul a realizat un excurs al evenimentelor istorice, care au constituit tot atâtea trepte în realizarea idealului unității naționale pe parcursul a 70 de ani, începând cu Revoluția de la 1848, continuând cu Unirea Principatelor din 1859 și - mai apoi - cu câștigarea Independenței de Stat, în 1877. Apoi, valorificând propriile-i preocupări arhivistice, a prezentat auditoriului editorialul consacrat Unirii acum 89 de ani, în numărul din 1 Decembrie 1925 al publicației „Orașul", gazeta oficială a orașului Târgu-Mureș, editată de primăria acestuia, în care se evidenția extraordinarul rol pe care l-a jucat întregirea țării pentru ardeleni, în general, și pentru târgumureșeni, în special.

De o atenție deosebită s-a bucurat un moment radiofonic realizat de Ioan Vulcan Agnițeanul, care conține un reportaj realizat împreună cu prof. univ. dr. Dumitru Abrudan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, despre Catedrala Mitropolitană sibiană, imnul „Deșteaptă-te, române!" interpretat de clopotele acestui lăcaș sfânt, precum și un interviu din 1997, realizat de reporterul radio cu Ioan Manițiu din comuna Dobâca (județul Sibiu), pe atunci în vârstă de 92 de ani, care - la vârsta de doar 13 ani - a luat parte la Marea Adunare Populară de la Alba-Iulia.

Cuvântarea domnului profesor Vasile Șandor poate fi, pe bună dreptate, considerată drept o lecție de istorie, întrucât domnia-sa a scos în evidență învățămintele care pot fi desprinse din astfel de momente majore ale istoriei; ele pot deveni tot atâtea prilejuri de meditație, iar spiritele personalităților care au contribuit în mod hotărâtor la înfăptuirea acestora se pot constitui în veritabile modele de viață. Desigur, realitățile europene au cunoscut schimbări semnificative în acest aproape un veac scurs de la înfăptuirea României Mari, dar principiile și idealurile sale trebuie să rămână vii și călăuzitoare pentru tinerii de astăzi.

Domnul profesor Simion-Virgil Bui, care a fost și moderatorul simpozionului, a vorbit despre importanța istorică a desăvârșirii procesului de unificare a României, în plan economic, social, cultural, în ceea ce privește politica internă și cea externă, regională și europeană. România a devenit un stat puternic, iar avântul și modernizarea rapidă din perioada interbelică sunt o urmare logică și directă a acestui măreț eveniment istoric. Așadar, alegerea datei de

1 Decembrie ca Zi Națională a statului român a fost una firească și cu totul îndreptățită.

Simpozionul acesta a dovedit, încă o dată, faptul că spiritul „Papiului" rămâne mereu viu, că abnegația și seriozitatea în pregătirea intelectuală a elevilor se îmbină armonios cu dimensiunea formativă, morală și patriotică în cadrul acestei instituții de elită a învățământului târgumureșean.

Lasă un comentariu