MESERIA DE BONĂ ÎȘI INTRĂ ÎN DREPTURI

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 922, din 18 decembrie 2014, a fost publicată Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, care reglementează exercitarea profesiei de bonă, în scopul asigurării serviciilor specializate de îngrijire și supraveghere a copilului.

Pentru fi recunoscută ca bonă, orice persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie cetățean român sau străin cu domiciliul (reședința), de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul (reședința) copilului; să fie cetățean străin cu drept de muncă în România și să posede un titlu oficial de calificare, recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă; să aibă capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii; să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, dovedită printr-un certificat medical eliberat în condițiile legii; să fie aptă din punct de vedere psihologic, condiția urmând să fie dovedită printr-un raport de evaluare eliberat în condițiile legii; să nu aibă antecedente penale, cu excepția faptelor săvârșite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

Titlul oficial de calificare a bonelor constă în certificatul obținut conform cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților sau în diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza numai în baza unui contract individual de muncă, încheiat între bonă, ca persoană fizică autorizată, și o persoană juridică.

 

Lasă un comentariu